Aktuálně

Připravujeme: 

27. března 2017   „ASERTIVNÍ VYJADŘOVÁNÍ“
Přednášející:         Kateřina Kryllová - agentura Signum
Místo konání:        Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram 
pozvánka

10. dubna 2017    "NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2017 - PRŮVODCE KLÍČOVÝMI ZMĚNAMI"
Místo konání:          Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, 261 01 Příbram III 
pozvánka

25. dubna 2017     „Shromáždění delegátů členů OHK v Příbrami“
Místo konání:         Konferenční sál společnosti J.K.R. adminis. budova KOSTKY Pb, a.s.,
                               Žižkova 708, Příbram II

11. května  2017   „GOLFOVÝ TURNAJ“
Místo konání:           golfový klub Líšnice (Mníšek pod Brdy)

31. května 2017    „V.I.P. TENIS CUP PŘÍBRAM 2017“
Místo konání:           tenisový klub PBtisk Bohutín

 


Od letošního roku ALKA sbírá tonery pod záštitou Okresní hospodářské komory

Zapojit se je velmi jednoduché. Stačí se zaregistrovat na http://www.sbirej-toner.cz/cs/stranky/prihlasovaci-formular/ a můžete začít sbírat, případně prázdné tonery přineste do Alky. Děkujeme všem, kterým záleží na tom, v jakém světě žijí.
Bližší informace: zde
PŘÍBRAMSKO.EU


Příručka pro podnikání                                                                                                        
Aktualizované vydání souhrnné příručky určené živnostníkům, malým a středním podnikům.
Bližší informace: zde


               

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NABÍZÍ ČLENŮM OHK, VŠEM PODNIKATELŮM, ŠKOLÁM I OBČANŮM SVOZ ELEKTROODPADU VČ. OSVĚTLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ K EKOLOGICKÉ RECYKLACI
Kovohutě Příbram v rámci svých ekologických služeb pro široký region nabízí členům OHK Příbram, všem podnikatelům, školám i občanům svoz veškerého
elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky či zařízení pro šíření či řízení osvětlení; dále také klasické žárovky) a další odpady s obsahem rtuti.
Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800100791 nebo na telefonu 318470283 či mailem na
elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.
Je možno také odevzdávat veškerý elektroodpad nepřetržitě 7 dní v týdnu a 24 hodin denně na
sběrném místě na vrátnici Kovohutí.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE PRO ZAMĚSTNAVATELE 
Zadávání volných míst, hledání zájemců o práci, možnosti získání dotací, atd. naleznete na portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/

Projekty v realizaci:             
RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“                                                          

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je začlenění mladých lidí do 29 let věku (včetně) na trh práce, poskytnout této skupině mladých lidí prostřednictvím odborné praxe odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese.

Bližší informace: zde

RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“ 

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je zajistit generační výměnu a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících (absolventů), či vstupujících po přerušení z důvodu rodičovské dovolené nebo péče o osobu závislou. Projekt podpoří přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob v předdůchodovém věku.

ÚP ČR – Krajská pobočka v Příbrami za účelem zaměstnání osob poskytuje na základě uzavřené dohody mzdové příspěvky zaměstnavateli formou příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené a současně příspěvek na udržení stávajícího zaměstnance za předpokladu, že stávající zaměstnanec zapracovává/zaškoluje nově přijatého zaměstnance na SÚPM vyhrazeném.
Bližší informace: zde

  

ETICKÝ KODEX
Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.
Bližší informace:
zde 
 

Poslední aktualizace: 07. 11. 2016
Vznik a poslání

 

Vznik Okresní hospodářské komory v Příbrami
Dne 17. února 1993 byla ustanovena ve smyslu zákona ČR č. 301/1992 Sb. Okresní hospodářská komora v Příbrami.
V roce 2000 je OHK Příbram zakládajícím členem Krajské hospodářské komory Střední Čechy (KHK StČ) se sídlem v Příbrami, kde je z 12 okresů zastoupeno 11 OHK.

Základní poslání OHK v Příbrami

  • Sjednocovat podnikatele společensky, kulturně, vytvořit "důvěryhodnou" OHK s širokou podporou podnikatelské veřejnosti.
  • Zajistit kvalitu služeb úřadu OHK, zejména pro členskou základnu, včetně kvalitní práce představenstva.
  • Poskytovat servis, zejména informační a osvětový. Zajistit vysokou kvalitu práce Informačního místa pro podnikatele.
  • Působit na kulturu a kulturnost chování se podnikatelů, působit na etickou oblast chování se.
  • V přiměřené míře prosazovat teritoriální patriotismus - lobovat za zájmy firem uvnitř regionu.
  • Podílet se na činnosti v oblasti Rozvoje lidských zdrojů, působit na odborné a učňovské školství a nejmladší generaci v regionu.
  • Podílet se na regionální politice a její tvorbě, regionálním rozvoji a propagaci regionu.
  • Propagovat podnikatele a podnikatelskou sféru.
  • Podílet se na procesech legislativních. 

OHK Příbram má v současné době již 195 členů. Všichni členové mohou plně využívat poskytované služby (blíže zde).

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice a neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Po politických a ekonomických změnách v České republice se Hospodářská komora ČR transformovala v samostatnou instituci, která se stala respektovanou a nedílnou součástí českého ekonomického systému. Hospodářská  komora České republiky  zastupuje  podnikatelskou  veřejnost  na   základě  zákona 301/1992 Sb. Pro tisíce podnikatelů je vyhledávaným servisním místem.
Blíže o vzniku a poslání Hospodářské komory ČR zde.

Poskytuje  své  členské  základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby  v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti.

Členství v Eurochambers, dlouhý seznam dvoustranných dohod s partnerskými organizacemi v ČR i na celém světě, s nimiž Hospodářská komora ČR intenzivně spolupracuje, jí dává známku tradiční a respektované instituce.

V  současné  době  má HK ČR celkem 14 regionálních hospodářských komor v působnosti krajů    a desítky oblastních komor aktivně působících v jednotlivých oblastech po celé České republice   a více než 80  živnostenských společenstev.  Díky  této  regionální a oborové síti je   HK ČR schopna poskytnout široké podnikatelské veřejnosti (členům i nečlenům) služby odpovídající standardům hospodářských komor v zemích EU.