Aktuálně

Připravujeme: 

27. března 2017   „ASERTIVNÍ VYJADŘOVÁNÍ“
Přednášející:         Kateřina Kryllová - agentura Signum
Místo konání:        Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram 
pozvánka

10. dubna 2017    "NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2017 - PRŮVODCE KLÍČOVÝMI ZMĚNAMI"
Místo konání:          Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, 261 01 Příbram III 
pozvánka

25. dubna 2017     „Shromáždění delegátů členů OHK v Příbrami“
Místo konání:         Konferenční sál společnosti J.K.R. adminis. budova KOSTKY Pb, a.s.,
                               Žižkova 708, Příbram II

11. května  2017   „GOLFOVÝ TURNAJ“
Místo konání:           golfový klub Líšnice (Mníšek pod Brdy)

31. května 2017    „V.I.P. TENIS CUP PŘÍBRAM 2017“
Místo konání:           tenisový klub PBtisk Bohutín

 


Od letošního roku ALKA sbírá tonery pod záštitou Okresní hospodářské komory

Zapojit se je velmi jednoduché. Stačí se zaregistrovat na http://www.sbirej-toner.cz/cs/stranky/prihlasovaci-formular/ a můžete začít sbírat, případně prázdné tonery přineste do Alky. Děkujeme všem, kterým záleží na tom, v jakém světě žijí.
Bližší informace: zde
PŘÍBRAMSKO.EU


Příručka pro podnikání                                                                                                        
Aktualizované vydání souhrnné příručky určené živnostníkům, malým a středním podnikům.
Bližší informace: zde


               

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NABÍZÍ ČLENŮM OHK, VŠEM PODNIKATELŮM, ŠKOLÁM I OBČANŮM SVOZ ELEKTROODPADU VČ. OSVĚTLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ K EKOLOGICKÉ RECYKLACI
Kovohutě Příbram v rámci svých ekologických služeb pro široký region nabízí členům OHK Příbram, všem podnikatelům, školám i občanům svoz veškerého
elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky či zařízení pro šíření či řízení osvětlení; dále také klasické žárovky) a další odpady s obsahem rtuti.
Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800100791 nebo na telefonu 318470283 či mailem na
elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.
Je možno také odevzdávat veškerý elektroodpad nepřetržitě 7 dní v týdnu a 24 hodin denně na
sběrném místě na vrátnici Kovohutí.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE PRO ZAMĚSTNAVATELE 
Zadávání volných míst, hledání zájemců o práci, možnosti získání dotací, atd. naleznete na portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/

Projekty v realizaci:             
RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“                                                          

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je začlenění mladých lidí do 29 let věku (včetně) na trh práce, poskytnout této skupině mladých lidí prostřednictvím odborné praxe odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese.

Bližší informace: zde

RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“ 

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je zajistit generační výměnu a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících (absolventů), či vstupujících po přerušení z důvodu rodičovské dovolené nebo péče o osobu závislou. Projekt podpoří přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob v předdůchodovém věku.

ÚP ČR – Krajská pobočka v Příbrami za účelem zaměstnání osob poskytuje na základě uzavřené dohody mzdové příspěvky zaměstnavateli formou příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené a současně příspěvek na udržení stávajícího zaměstnance za předpokladu, že stávající zaměstnanec zapracovává/zaškoluje nově přijatého zaměstnance na SÚPM vyhrazeném.
Bližší informace: zde

  

ETICKÝ KODEX
Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.
Bližší informace:
zde 
 

Poslední aktualizace: 19. 08. 2009
RATING

CENOVÁ HLADINA RATINGU SNÍŽENA
Hospodářská komora hl. m. Prahy a její technický garant společnost CCB - Czech Credit Burelu, a.s. se rozhodli změnit, po dobu trvání krize, cenovou hladinu nastavenou v projektu Rating MSP a výrazně rozšířit působnost tohoto ekonomického nástroje. Bližší informace na www.ratingmsp.cz

Malé a střední podniky si často stěžují na obtížný přístup k úvěrům a často nerovné postavení v odběratelsko - dodavatelských vztazích (zálohové platby dodavatelům energií, problémy při výběrových řízení apod.).

Banky a další subjekty naopak argumentují malou transparentností tohoto podnikatelského segmentu. Tato skutečnost je hlavním motivem připravovaného projektu Hospodářské komory hl. města Prahy (ve spolupráci s HK ČR) a společnosti CCB – Czech Credit Bureau a. s.

Cílem je implementovat objektivní rating SME jako standardní posouzení SME především z pohledu jeho věřitelů. Rating by měl pomoci oběma stranám zvýšit pro banky a další subjekty transparentnost MSP a zlepšit tím jejich postavení v obchodních a věřitelských vztazích.

Rating MSP
Rating malých a středních podniků

Projekt Hospodářské komory hl. m. Prahy umožňuje podnikatelským subjektům - prostřednictvím sedmibodové stupnice - získat objektivní pohled na jejich ekonomické zdraví.

Komu je Rating MSP určený? Cílovou skupinou projektu jsou malé a střední podniky s ročním obratem mezi 6 až 500 miliony Kč, které vedou podvojné účetnictví. Především pro ty podnikatele, kteří chtějí poznat svoji vlastní firmu!

                Bližší informace: Lenka Dudukina
                                      mobil: 773 588 106
                                      odborná referentka
                                   e-mail: ohkpb@ohkpb.cz

                            Okresní hospodářská komora v Příbrami
                                   Tyršova 106 – Zámeček
                                        261 01 Příbram I
                                      tel.: 318 627 784-5
                                        fax: 318 627 785
                                        ohkpb@ohkpb.cz
                                         www.ohkpb.cz
                         ÚŘEDNÍ DNY: PO, ST, ČT: 8:00 – 16:00
           ÚT, PÁ: po telefonické dohodě se zaměstnanci OHK v Příbrami

Kde nás najdete (zobrazí mapku)