Poslední aktualizace: 04. 08. 2010
Užitečné kontakty na instituce

Městské úřady:
 Březnice                                                                      

  318 403 171  

 www.breznice.cz              
 Dobříš

318 533 311

 www.mestodobris.cz 
 Příbram

318 402 211

 www.pribram-city.cz

 Rožmitál p. Třemšínem                                 

318 665 001

 www.rozmitalptr.cz
 Sedlčany                                                                         

318 822 742

 www.mu.sedlcany.cz       

Živnostenské úřady:

 Dobříš                                                                               318 533 350-3 www.mestodobris.cz       
 Příbram 318 498 257 www.pribram-city.cz     
 Sedlčany 318 822 742 www.mu.sedlcany.cz 

Úřady práce:
 Březnice                                                                            318 682 036   www.portal.mpsv.cz 
 Dobříš  318 523 318 www.portal.mpsv.cz 
 Příbram  318 627 401 www.portal.mpsv.cz  
 Sedlčany  318 821 256 www.portal.mpsv.cz
 Rožmitál p. Třemšínem                                                  318 665 614 www.portal.mpsv.cz        


Ostatní úřady:
 Stavební úřad Příbram                                              318 402 461   www.pribram-city.cz
 Finanční úřad Příbram  318 473 221 www.cds.mfcr.cz 
 Katastrální úřad Příbram  318 401 611 www.cuzk.cz/kp/pribram 
 Okresní soud v Příbrami  318 650 111   www.portal.justice.cz
 Okresní státní zastupitelství Příbram  318 474 253 www.portal.justice.cz
 Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram  318 649 111 www.cssz.cz
 Všeobecná zdravotní pojišťovna
 - pobočka Příbram
  318 401 871  www.old.vzp.cz
 Úřad pro zastupování státu ve věcech
  majetkových
  318 471 211 www.uzsvm.cz 
 Krajská hygienická stanice Stč. kraje v Příbrami  318 622 055  www.khsstc.cz
 Celní úřad Příbram  318 404 201  www.pribram-city.cz
 Česká obchodní inspekce - Praha  296 366 360  www.coi.cz
 Český statistický úřad - Krajská
 reprezentace pro Stč. kraj
  274 054 175  www.stredocesky.czso.cz
 Český statistický úřad - Příbram  318 628 728 
 Státní oblastní archiv v Příbrami  318 492 411  www.archiv.pb.cz 


Informace pro podnikatele:
 Okresní hospodářská komora                                      318 627 784  www.ohkpb.cz
 Krajská hospodářská komora Stč. kraje  224 721 851 www.khkstrednicechy.cz  
 Hospodářská komora ČR  266 721 300 www.komora.cz
 Krajský úřad Stč. kraje  257 280 111 www.kr-stredocesky.cz
 Agrární poradensko informační centrum
 AKČR v Příbrami
  318 638 248 www.apic-ak.cz
 Rozhodčí soud při HKČR a AKČR  222 333 340 www.arbcourt.cz
 Ministerstvo průmyslu a obchodu  224 851 111 www.mpo.cz
 Ministerstvo zemědělství  221 811 111 www.mze.cz
 Ministerstvo financí ČR  257 041 111 www.mfcr.cz
 Ministerstvo pro místní rozvoj  224 861 111 www.mmr.cz
 Ministerstvo práce a sociálních věcí  221 921 111 www.mpsv.cz
 Ministerstvo zahraničních věcí  224 181 111 www.mzv.cz
 Ministerstvo dopravy  225 131 111 www.mdcr.cz
 Ministerstvo informatiky  221 008 111 www.micr.cz
 Ministerstvo kultury  257 085 111 www.mkcr.cz
 Ministerstvo obrany ČR  973 201 111 www.army.cz
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy       234 811 111 www.msmt.cz
 Ministerstvo vnitra  974 811 111 www.mvcr.cz
 Ministerstvo spravedlnosti  221 997 111 www.portal.justice.cz
 Ministerstvo zdravotnictví  224 971 111 www.mzcr.cz
 Ministerstvo životního prostředí  267 121 111 www.env.cz
 CzechTrade  224 907 820 www.czechtrade.cz
 CzechInvest
 - bezplatná linka

  296 342 500
  800 800 777

 www.czechinvest.cz