Informace k možnostem testování zaměstnanců společností sídlících v České republice na přítomnost onemocnění covid-19 prostřednictvím POC antigenních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Od 18. prosince loňského roku je účinné mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN (dále jen „mimořádné opatření MZ“), které upravuje plošné provádění POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. V současné době lze na základě následných změn tohoto mimořádného opatření MZ provést POC antigenní test jednou za tři dny a je plně použitelné i pro potřeby testování zaměstnanců společností sídlících v České republice. Přímo z mimořádného opatření MZ plynou následující podmínky provádění testování, které musí poskytovatel zdravotních služeb splňovat, aby mu mohl být POC antigenní test následně příslušnou zdravotní pojišťovnou zaměstnance uhrazen.

Bližší informace naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/informace-k-moznostem-testovani-zamestnancu-spolecnosti-sidlicich-v-cr-na-pritomnost-onemocneni-covid-19-prostrednictvim-poc-antigennich-testu-hrazenych-z-verejneho-zdravotniho-pojisteni/