Mimořádného opatření proti šíření COVID-19 ve smyslu povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách s platností od 10. září 2020.

Vzhledem k četnosti dotazů si vám pro informaci a další využití dovolujeme zaslat odkaz na webové stránky HK ČR, kde najdete souhrnnou informaci o přijatých mimořádných opatřeních vč. výjimek.