„Podnikatelské setkání v prostorách školy ALL STARS SCHOOL (bývalý Q-klub)“

Termín konání:   22. června  2022, od 15:00 hod.
pozvánka