INFORMAČNÍ CENTRUM – KNIHOVNA JANA DRDY

Adresa: Nám. T. G. Masaryka 156, 261 01 Příbram I
Telefon: 318 622 384, 318 626 486
E-mail: icko@kjd.pb.cz
www.kjd.pb.cz

 

Infocentra – veřejný internet, informace o regionu, upomínkové předměty, kopírování

 

Kategorie: Štítek: