RAKETA – TRANS s.r.o.

Adresa: Orebitská 66/6, Žižkov, 130 00  Praha 3
Mobil: 773 207 560 
E-mail: raketa-trans@yandex.ru

Člen OHK: Ano

 

Popis