Nej.cz, spol. s r.o.

Adresa sídla: Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 – Chodov

Adresa pobočky: K Podlesí 627, 261 01 Příbram
Telefon: 318 621 362
E-mail: sluzby.pribram@nej.cz
www.nej.cz

Člen OHK: Ano

 

Popis