STAFER s.r.o.

Adresa: Dlouhá 159, 261 01 Příbram II
Telefon: 326 531 801
Mobil: 734 710 120
Fax: 326 531 802
E-mail: stafer@stafer.cz
www.stafer.cz

 

Příprava staveb – projekty staveb, energetické výpočty, statika a dynamika, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Projektování, inženýring, poradenství – projekty staveb, energetické výpočty, statika a dynamika, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Služby architektů – projekty staveb, energetické výpočty, statika a dynamika, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Služby statiků – projekty staveb, energetické výpočty, statika a dynamika, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Ocelové a železobetonové konstrukce – optimalizace projektových návrhů vedoucí k finančním úsporám, dodavatelská dokumentace pro ocelové konstrukce – montážní a výrobní dokumentace včetně kusovníků, dodavatelská dokumentace pro železobetonové konstrukce, monolitické i prefabrikované – výkresy, výztuže vč. výkazů

Inženýrské, geologické a geodetické práce – inženýrská činnost – zajištění stanovisek dotčených orgánů, vyřizování žádostí pro územní a stavební řízení

 

Popis