SYSTÉM PERMANENTNÍHO MAPOVÁNÍ POTŘEB TRHU PRÁCE A BILANCOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍHO POTENCIÁLU KRAJE

PŘEDKLADATEL PROJEKTU: KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY
PARTNER PROJEKTU:          OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PŘÍBRAMI

„SYSTÉM PERMANENTNÍHO MAPOVÁNÍ POTŘEB TRHU PRÁCE A BILANCOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍHO POTENCIÁLU KRAJE“

OP RLZ:    Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Priorita:    Rozvoj celoživotního učení
Program:  Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených

Doba trvání projektu v měsících: 17

Stručný obsah projektu:

Vytvořit systém permanentně mapující a prognózující potřeby trhu práce a bilancující kvalifikační potenciál celého Středočeského kraje. Realizací tohoto projektu se přispěje k naplnění i umožnění snadnější realizace cílu, které vedou k vytvoření nových skutečně požadovaných vzdělávacích programů či využití i rozvoji stávajícího systému dalšího vzdělávání. Díky tomuto projektu se vytvoří on-line systém umožňující interaktivní přístup zástupců zaměstnavatelů při zadávání aktuálních potřeb daného subjektu.

Systém bude mapovat například:

Vzdělávací aktivity a potřeby zaměstnavatelů – typy kurzu, seminářů, preferovaný způsob výuky, délka výuky, apod. Pracovní síla – požadované profese, požadovaný stupeň vzdělání, struktura uchazečů, apod.

Náměty a připomínky – ke stávajícímu vzdělávacímu systému, náměty nových vzdělávacích směrů, apod.

Systém bude umístěn na internetovém serveru KHK Střední Čechy. Snadný přístup všech uživatelů bude zajištěn přehledným uživatelským prostředím. Kromě žadatele budou výsledky analýz předně k dispozici pracovníkům úřadu práce, krajského úřadu pro různé strategie či důležité dokumenty týkající se především tvorby optimální vzdělávací struktury, apod..

Cíle projektu:

Vytvoření systému sledujícího potřeby trhu a bilancujícího kvalifikační potenciál regionu.

Analyzování vzdělávacích potřeb /a následně dávání podnětu k rozvoji a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s tím spojených/.

Přispění k naplnění i umožnění snadnější realizace cílu, které vedou k vytvoření, využití i rozvoji stávajícího systému dalšího vzdělávání vycházejícího ze znalostních potřeb společnosti.
Cílové skupiny:

Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců

Přínos pro cílovou skupinu:

Pomoc při řešení kvalifikačních, vzdělávacích potřeb zadaných daným subjektem, hledání či vytvoření optimálních vzdělávacích systémů vycházejících z potřeb, nastavení optimálních nabídek dalšího profesního vzdělávání a služeb s ním spojených. Vytvoření systému s on-line přístupem = získání nových zkušeností, seznámení se s novým systémem, možnost prohloubení IT dovedností. Úspora času při řešení kvalifikačních, vzdělávacích potřeb oproti řešení vlastními silami.

Partneři projektu:

OHK Příbram
OHK Kutná Hora
OHK Mělník

Předkladatel projektu:

Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Sídlo:Tyršova 106; 261 01 Příbram
Adresa pro doručování korespondence pro projekt:
Na Hrázi 64/II, 290 01 Poděbrady

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY