V. Dlouhý: Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (21.10.2020)

Bohužel se naplnil černý scénář podnikatelů hlavně ve službách, kteří se již od srpna obávali hlavně toho, že vláda přikročí k sektorovému uzavírání tuzemského hospodářství. Zákaz prodeje maloobchodu a poskytování služeb v provozovnách od zítřka vypne velkou část ekonomiky. Jakkoli vláda deklaruje pomoc uzavřeným provozovnám prostřednictvím operativních dotačních programů, nově ohlášené vládní kroky s jistotou velmi negativně zasáhnou celé hospodářství, tedy i provozy, které vláda neuzavřela.

 • Vláda dnes (21. 10. 2020) na svém mimořádném jednání přijala řadu omezujících opatření ve stavu nouze. Opatření směřují k zákazu volného pohybu osob a omezení prodeje v maloobchodě a poskytování služeb od 22. 10. 2020 (6:00 hod.) do 3. 11. 2020. Zároveň přislíbila poskytnutí podpory pro zasažené firmy i jednotlivce.

Zákaz maloobchodu a provozování služeb se nevztahuje např. na:

 • prodejny potravin a drogistického zboží,
 • prodejny pohonných hmot,
 • prodejny paliv,
 • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 • prodejny malých domácích zvířat,
 • prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejny novin a časopisů a tabákových výrobků,
 • prádelny a čistírny
 • provozovny servisu a oprav silničních vozidel.

Další důležité informace i kompletní výčet výjimek naleznete ZDE.

Ze zákazu volného pohybu osob jsou výjimky např. pro

 • cesty do a ze zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cesty nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých,
 • zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 • cesty do a ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče
 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých

Všechny výjimky a přesný text zákazu volného pohybu osob naleznete ZDE.

 • Co se týče kompenzací, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček informoval, že vláda rozhodla o rozšíření programu COVID – nájemné i na provozy, které budou uzavřeny od zítřejšího dne. Podmínky programu a žádost můžete nalézt ZDE. Žádosti je možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na mpo.cz. Podpora bude poskytována za období červenec, srpen a září 2020.

Výše podpory činí 50 % nájemného za celé období. Není třeba jakákoli součinnost pronajímatele (poskytnutí jakékoli slevy na nájemném není požadováno).

 • Vláda také mj. v pondělí 19. října schválila návrh novely zákona č. 191/2020 Sb. tzv. lex covid, jehož cílem je kromě jiného poskytnout ochranu dlužníkům, kteří jsou v insolvenci prostřednictvím, tzv. mimořádného moratoria a dlužníkům, kteří by měli povinnost podat na sebe insolvenční návrh v důsledku ekonomických dopadů epidemie. Návrh předpokládá, že o moratorium bude možné požádat až do konce června 2021 a stejně tak dlužníci nebudou mít povinnost na sebe podat insolvenční návrh až do 30. 6. 2021. Návrh nyní musí projednat Parlament ČR. O konečném znění celého zákona vás budeme informovat.
 • Dnes také zasedala Poslanecká sněmovna a ve stavu legislativní nouze projednávala několik zákonů souvisejících s opatřeními přijatými vládou proti šíření Covid-19. Jednalo se o:
 • Návrh zákona o poskytování ošetřovného, jehož cílem je poskytovat ošetřovné po celou dobu, kdy děti nebudou moci chodit do školy.
 • Návrh zákona o opatřeních v oblasti kulturních akcí, který umožní pořadateli odložit vrácení vstupného na zrušené akce.
 • Návrh zákona o kompenzačním bonusu, jakožto opětovné zavedení podpory ve výši 500,- Kč na den pro OSVČ a další osoby.
 • Návrh zákona o opatřeních v oblasti EET, který by odložil povinnosti elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022.
 • Návrh zákona o poskytnutí státní záruky na zajištění dluhů ČMZRB, jehož předmětem je prodloužení poskytování státní záruky za úvěry poskytnuté v rámci programu COVID III v návaznosti na změny umožněné Evropskou komisí.

Po ukončení celého legislativního procesu vás budeme o finální podobě zákonů informovat.

 • V návaznosti na dnes vyhlášená nová restriktivní opatření vlády k zamezení šíření COVID 19, která začnou platit od zítřejších 6:00 hod., vás chci ujistit, že Hospodářská komora bude i nadále poskytovat služby kanceláří jednotlivých hospodářských komor, včetně kontaktních míst mýta. S ohledem na maximální omezení přímého kontaktu doporučujeme našim klientům, pokud je to možné (certifikáty, karnety ATA), volit korespondenční cestu.
 • Na webové stránky komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev. Mezi nové příspěvky patří vyjádření Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR k programu COVID cestovní ruch.
 • Výsledky našich jednání i aktuální informace můžete také průběžně sledovat na komora.cz a na www.komoraplus.cz.

Zajímavé informace pro živnostníky publikuje také Deník.cz.