„Konzultační seminář o praktickém provádění INTRASTATU v roce 2020“ 20.1.2020