Vystavování karnetů ATA

Informace o provozu Okresní hospodářské komory v Příbrami
od 12. 4. 2021

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice a z důvodu ochrany našich klientů i zaměstnanců aktualizujeme informace o provozu od 12. 4. 2021 na poskytované služby Okresní hospodářské komory v Příbrami následovně:

Certifikační agenda pro exportéry 
⦁ Pro exportéry ověřujeme dokumenty v celém rozsahu v níže uvedených úředních hodinách nebo dle telefonické domluvy v případě nutnosti
⦁ Prosíme klienty o řádné vyplnění dokumentů včetně všech podpisů a razítek

Úřední hodiny od 12. 4. 2021:

Pondělí:     8:00 – 15:00 hodin
Úterý:        8:00 – 15:00 hodin
Středa:       8:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek:     8:00 – 15:00 hodin
Pátek:         8:00 - 12:00 hodin

Kontaktní telefony:
724 613 953, 773 588 106, 603 866 178

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách ve zhruba šedesáti zemích světa.

Komu je určen

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.
Karnet ATA spoří finance a čas při celních operacích.

Omezení použití karnetu ATA

  • časové - doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
  • územní - karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti více než 60
  • věcné - karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů

a) zařízení potřebná pro výkon povolání (mimo zařízení určená pro stavební a zemní práce)
b) zařízení určená pro vystavování nebo předvádění
c) obchodní vzorky
d) vědecko-výzkumný materiál

Předměty, které mají být v zahraničí opracovány či opraveny, nebo které jsou určeny k prodeji, nelze dočasně vyvážet na karnet ATA.
Následný karnet ATA - bližší informace naleznete v dokumentu pod odkazem.

Kontakty

Petra Kuchařová
odborná referentka
mobil: 724 613 953
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz