Vystavování karnetů ATA

Informace o provozu Okresní hospodářské komory v Příbrami od 22.10.2020

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice a z důvodu ochrany našich klientů i zaměstnanců aktualizujeme informace o provozu od 22.10.2020 (po dobu nouzového stavu) na poskytované služby Okresní hospodářské komory v Příbrami následovně:

  • Certifikační agenda pro exportéry – Certificate of Origin a Karnet ATA
  • Pro exportéry ověřujeme dokumenty v celém rozsahu v níže uvedených úředních hodinách nebo dle telefonické domluvy v případě nutnosti
  • Prosíme klienty o řádné vyplnění dokumentů včetně všech podpisů a razítek včetně podacího lístku

 

Úřední hodiny od 22. 10. 2020:                            

Pondělí:  8:00 – 13:00 hodin
Středa:   8:00 – 13:00 hodin

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách ve zhruba šedesáti zemích světa.

Komu je určen

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.
Karnet ATA spoří finance a čas při celních operacích.

Omezení použití karnetu ATA

  • časové - doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
  • územní - karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti více než 60
  • věcné - karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů

a) zařízení potřebná pro výkon povolání (mimo zařízení určená pro stavební a zemní práce)
b) zařízení určená pro vystavování nebo předvádění
c) obchodní vzorky
d) vědecko-výzkumný materiál

Předměty, které mají být v zahraničí opracovány či opraveny, nebo které jsou určeny k prodeji, nelze dočasně vyvážet na karnet ATA.
Následný karnet ATA - bližší informace naleznete v dokumentu pod odkazem.

Kontakty

Petra Kuchařová
odborná referentka
mobil: 724 613 953
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz