CzechPoint – výpisy z registrů ISVS

Podnikatelům i občanům potvrdíme ověřené výpisy z registrů státní správy.


Ceník od 1. 1. 2024

Vydání ověřeného výpisu z: 1. strana
(v Kč)
Každá další
strana (v Kč)
Obchodního rejstříku 100,--  50,--
Rejstříku spolků 100,-- 50,--
Rejstříku nadací 100,-- 50,--
Rejstříku ústavů 100,-- 50,--
Rejstříku společenství vlastníků jednotek 100,-- 50,--
Rejstříku obecně prospěšných společností 100,-- 50,--
Živnostenského rejstříku 100,--  50,--
Insolvenčního rejstříku 100,--  50,--
Katastru nemovitostí 100,--  50,--
Výpis snímku z katastrální mapy 100,-- 0,--
Rejstříku trestů fyzických osob (bez ohledu na počet stran) 100,--  neúčtuje se
Rejstříku trestů právnických osob (bez ohledu na počet stran) 100,--  neúčtuje se
Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby 100,--   50,--
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,--   50,--
Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy) 100,-- 50,--
Registru obyvatel 100,-- 50,--
Registru osob 100,-- 50,--
Registru osob - výpis z veřejné části 100,-- 50,--
Registru obyvatel - přehledu využití údajů 100,-- 50,--
Registru osob - přehled využití údajů 100,-- 50,--
Lékového záznamu pacienta 100,-- 50,--
Evidence záznamů o očkování pacienta 100,-- 50,--
Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu) 30,--
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky  bezplatně
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (za každou i započatou stranu) 30,--
Ověřování pravosti podpisu (za každý jednotlivý podpis) 50,--
Podání žádosti o změnu údajů v registru obyvatel bezplatně
Podání žádosti o změnu údajů v registru osob bezplatně
Podání žádosti o poskytnutí údajů třetí osobě bezplatně
Provedení tzv. Zprostředkované identifikace 200,--
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona  50,--

czechpoint
logo-ohk-1

Pevný bod ve světě podnikání

 

Úřední dny Úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00

   

CZECHPOINT

Akreditovaná Ověřovatelská kancelář HKČR

Po dohodě na níže uvedených kontaktech ověřujeme i mimo úřední hodiny:
Okresní hospodářská komora v Příbrami
Tyršova 106 – Zámeček
(zadní vchod - naproti restauraci U Švejka)
261 01 Příbram I
tel.: 318 627 784
mobil: 724 613 953, 773 588 106
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz

Další informace

Hospodářská komora České republiky byla pověřena novelou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ověřováním úředních výpisů z uvedených registrů.
Přijetím novely zákona o informačních systémech veřejné správy pokračuje společné úsilí státní správy a Hospodářské komory k odstranění zbytečné administrativy a zavedení klientského přístupu státní správy ve vztahu k občanovi.

Uvedený zákon č. 365/2000 Sb. v platném znění, stanoví, že takto ověřené výstupy, které vydala Hospodářská komora České republiky jsou veřejnou listinou.

V rámci přibližování služeb českým podnikatelům i občanům jsou naši pracovníci připraveni nejen vydat Vám výpis z informačních systémů veřejné správy, ale pomoci Vám v mnoha dalších směrech.
Jde zejména o pomoc při vyhledání údajů, které chcete ověřit. Pomůžeme Vám najít potřebné informace k získání výpisu, a to i na základě neúplných nebo nepřímých údajů, za pomoci dalších veřejných i soukromě provozovaných rejstříků a seznamů. Vše provedeme při striktním dodržení zákona o ochraně osobních údajů.
Neváhejte požádat naše pracovníky o další informace.

V případě, že Vám nebude ověřený výstup vydaný Hospodářskou komorou České republiky na některém úřadě uznán za právoplatný a dostatečný k vyřízení Vašeho problému nebo agendy, neváhejte nás prosím kontaktovat a sdělit nám název úřadu, agendu a jméno úředníka, který Vás odmítl, pokusíme se zajistit nápravu.

Všechny podrobnosti o projektu Czech POINT včetně míst, kde jeho služby můžete využít získáte na internetové adrese http://www.czechpoint.cz/; nebo přímo na stránkách HK ČR: http://www.komora.cz/.

OvKa - Ceník ověřovatelských služeb