Certifikace o původu zboží

Informace o provozu Okresní hospodářské komory v Příbrami od 22.10.2020

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice a z důvodu ochrany našich klientů i zaměstnanců aktualizujeme informace o provozu od 22.10.2020 (po dobu nouzového stavu) na poskytované služby Okresní hospodářské komory v Příbrami následovně:

Certifikační agenda pro exportéry – Certificate of Origin a Karnet ATA

  • Pro exportéry ověřujeme dokumenty v celém rozsahu v níže uvedených úředních hodinách nebo dle telefonické domluvy v případě nutnosti
  • Prosíme klienty o řádné vyplnění dokumentů včetně všech podpisů a razítek včetně podacího lístku

Úřední hodiny od 22. 10. 2020:                            

Pondělí:  8:00 – 13:00 hodin
Středa:   8:00 – 13:00 hodin

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem, který získáte na OHK v Příbrami.

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Soubory ke stažení
Co s sebou?

Vzor plné moci

 Vzor certifikátů o původu

 Podací lístek 1

Návod na vyplnění

Šablona pro vyplnění 1

Šablona pro vyplnění 2

 Šablona pro vyplnění 3

 Ceník

 

Kontakty na OHK Příbram

Petra Kuchařová
odborná referentka
mobil: 724 613 953
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz

Lenka Dudukina
odborná referentka
mobil: 773 588 106
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz

Irena Karpíšková
ředitelka
mobil: 603 866 178
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz
e-mail: karpiskova@volny.cz

Konzulární legalizace:
pí Michálková
tel. 266 721 376