Certifikace o původu zboží

Informace o provozu Okresní hospodářské komory v Příbrami
V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice a z důvodu ochrany našich klientů i zaměstnanců aktualizujeme informace o provozu na poskytované služby Okresní hospodářské komory v Příbrami následovně:

  • Provozu služeb Czech Pointu :
  • Pro podnikatele a stálé klienty poskytujeme služby Czech Pointu v celém rozsahu po telefonické domluvě v níže uvedených úředních hodinách 
  • Certifikační agenda pro exportéry – Certificate of Origin a Karnet ATA
  • Prosíme klienty o řádné vyplnění dokumentů včetně všech podpisů a razítek včetně podacího lístku

Úřední hodiny od 4. 5. 2020
Pondělí :      8:00 – 12:00    12:30 - 15:00 hodin
Úterý:          8:00 – 12:00    12:30 - 15:00 hodin
Středa:         8:00 – 12:00    12:30 - 15:00 hodin
Čtvrtek:       8:00 – 12:00    12:30 - 15:00 hodin
Pátek:          8:00 – 12:00 hodin

Kontaktní telefony:

773 588 106, 724 613 953, 603 836 178

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem, který získáte na OHK v Příbrami.

Certifikáty opůvodu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Soubory ke stažení
Co s sebou?

Vzor plné moci

 Vzor certifikátů o původu

 Podací lístek 1

Návod na vyplnění

Šablona pro vyplnění 1

Šablona pro vyplnění 2

 Šablona pro vyplnění 3

 Ceník

 

Kontakty na OHK Příbram

Petra Kuchařová
odborná referentka
mobil: 724 613 953
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz

Lenka Dudukina
odborná referentka
mobil: 773 588 106
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz

Irena Karpíšková
ředitelka
mobil: 603 866 178
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz
e-mail: karpiskova@volny.cz

Konzulární legalizace:
pí Michálková
tel. 266 721 376