Certifikace o původu zboží

Informace o provozu Okresní hospodářské komory v Příbrami

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice a z důvodu ochrany našich klientů i zaměstnanců aktualizujeme informace o provozu  na poskytované služby Okresní hospodářské komory v Příbrami následovně:

Certifikační agenda pro exportéry – Certificate of Origin
⦁ Pro exportéry ověřujeme dokumenty v celém rozsahu v níže uvedených úředních hodinách nebo dle telefonické domluvy v případě nutnosti
⦁ Prosíme klienty o řádné vyplnění dokumentů včetně všech podpisů a razítek včetně podacího lístku

Úřední hodiny:

Pondělí:     8:00 – 15:00 hodin
Úterý:        8:00 – 15:00 hodin
Středa:       8:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek:     8:00 – 15:00 hodin
Pátek:         8:00 - 12:00 hodin

Kontaktní telefony:
724 613 953, 773 588 106, 603 866 178

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem, který získáte na OHK v Příbrami.

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Soubory ke stažení
Co s sebou?

Vzor plné moci

 Vzor certifikátů o původu

 Podací lístek 1

Návod na vyplnění

Šablona pro tisk

Ceník od 1. 1. 2021

 

Kontakty na OHK Příbram

Petra Kuchařová
odborná referentka
mobil: 724 613 953
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz

Lenka Dudukina
odborná referentka
mobil: 773 588 106
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz

Irena Karpíšková
ředitelka
mobil: 603 866 178
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz
e-mail: karpiskova@volny.cz

Konzulární legalizace:
pí Michálková
tel. 266 721 376