calendar-b

Pozvánky a akce

„Česká ekonomika ve víru energetické krize“ přednáška Jana Bureše


Datum konání:

13. října  2022

Místo konání:

Dům Natura Příbram (budova bývalé České pojišťovny) Plzeňská 134, Příbram I – 2. patro

elektronická přihláška

 

„Změny v provádění INTRASTATU od 1. 1. 2023“


Datum konání:
9. ledna 2023

Místo konání:
Česká spořitelna, a.s., 2.patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III

pozvánka

 

 

„Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení v r. 2023“


Datum konání:
20. ledna 2023

Místo konání:
Česká spořitelna, a.s., 2.patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III

pozvánka

Výhody elektronické verze:

  1. rychlejší a snazší vyhledávání,
  2. aktivní prokliky na weby firem,
  3. dostupnost Adresáře firem pro širší veřejnost,
  4. Adresář firem prezentujeme celoročně i na hlavní straně příbramského serveru www.pribramsko.eu,
  5. možnost okamžitých úprav kdykoliv během roku

Bližší informace na www.ohkpb.cz/adresar-firem

Ceník a objednávka zápisu v adresáři firem

balance-b

Co by vám nemělo ujít ve Sbírce zákonů!!!

 • 292/2022 Nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • 291/2022 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023
 • 290/2022 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
 • 289/2022 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
 • 286/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • 279/2022 Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 12/19 ve věci návrhu na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
faq-b

Různé

nove

Newsletter HK ČR: Energetické problémy firem

nove

KOMENTÁŘ PŘEDSEDY DOPRAVNÍ SEKCE Emanuel Šíp: Poslední slovo k vysokorychlostním tratím

Bližší informace: zde

 

nove

18. října "Dotace z OP TAK jako příležitost k rozvoji vaší firmy"

Webinář je vhodný pro firmy všech velikostí a zaměření, budou se řešit dotace na žádané úspory energií, ale také na inovace, digitalizaci nebo aplikace.
Zdarma
pozvánka

nove

Pozvánka na doprovodnou podnikatelskou misi ministra průmyslu a obchodu do Turecka v termínu 19.-21.10.2022

Více podrobností naleznete zde.

Poradna pro podnikatele

Od 1. února HK ČR obnovila činnost velmi kladně hodnocené poradny pro podnikatele v souvislosti s covidem-19.

Odkaz pro vložení dotazu: https://poradnapropodnikatele.komora.cz/

Komora Plus

Vybrané novinky z domácího podnikatelského prostředí a  hospodářství: www.KomoraPlus.cz

HK ČR: PES - Právní elektronický systém

Ostatní

nove

QUICK – SERVIS, spol. s r.o., Příbram hledá pro uskladnění zboží skladovací prostory

Bližší informace: zde

STIPENDIUM V ALL STARS SCHOOL

Výsledky jubilejního 50. Běhu Kovohutěmi 2022 (10. 09. 2022) - Vítězi Novák a Churaňová

Bližší informace: zde

Nabídka volné kapacity nebo kooperace ve výrobě kosmetiky, drogerie aj.

Bližší informace: zde

Komora dotačních poradců

Kovohutě Příbram – roční tržby 2,575 miliardy Kč Vyrobeno téměř 45 tisíc tun olova

Kovohutě Příbram nabízí členům OHK, všem podnikatelům, školám i občanům svoz elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení k ekologické recyklaci

Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800 100 791 nebo na telefonu 318 470 283
či mailem na elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.

urad-prace
nove

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami realizuje Regionální individuální projekty (RIP)

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekty v realizaci:

 • "Podpora forem flexibilního zaměstnání"
  Jiří Novotný, koordinátor projektu, tel. 950 156 632, mob. 771 224 091
  Libuše Zralá, odborný pracovník, tel. 950 156 325, mob. 771 224 090
  Aktuální informace: zde
 • RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“
  Aktualizované informace: zde
 • RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“
  Aktualizované informace: zde
 • „Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II“
  Aktualizované informace: zde
 • „Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji“
  Aktualizované informace: zde
 • „Směr – práce ve Středočeském kraji 2“
  Aktualizované informace: zde
clenove-b

Nabídky pro členy


Členství v Hospodářské komoře ČR je skvělá investice pro Vaše podnikání

Výhody členství v Okresní hospodářské komoře v Příbrami

Etický kodex

MOŽNOST POUŽITÍ LOGA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR ČLENEM HK ČR

Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.

Bližší informace: Eticky-kodex-clena-HK-CR


Osvědčení o členství

Osvědčení je vydáno členovi HK ČR při jeho přijetí do hospodářské komory a zapsání do seznamu členů HK ČR.

Osvědčení je členovi HK ČR vydáváno jednou ročně, a to v souvislosti s uhrazením členského příspěvku dle Příspěvkového řádu HK ČR.

Osvědčení je vydáváno v českém jazyce, na žádost člena HK ČR lze vydat i v anglickém jazyce.

Spolu s Osvědčením člen HK ČR dostává informaci o výhodách členství na úrovni HK ČR.

kultura-b

Tipy na kulturní a sportovní akce

Galerie Františka Drtikola

Bližší informace: http://galerie-drtikol.com/

knihovna-j-drdy

Bližší informace: www.kjd.pb.cz

hudebni_festival-logo-300x300

 

Bližší informace: www.antonindvorak.cz

muzeum_pribram

Přehled akcí: www.muzeum-pribram.cz/

hogofogo
nove

07.10.2022 - pátek 19:00 "VESELÉ VELIKONOCE"
Martin Hofmann, Michaela Badinková a další ve francouzské komedii…

21.10.2022 - pátek 19:00 "VELKÁ ZEBRA"
Ondřej Vetchý, Jaromír Dulava, Martina Hudečková a další…

28.10.2022 - pátek 19:00 "PUSŤ MĚ VEN"
Velké herecké sólo Ivy Janžurové v brilantní komedii

Bližší informace: www.hogofogo.cz

kiwanis-300x300

 

Bližší informace: pozvánkawww.kiwanis.cz

MUZEUM VÁCHŮV ŠPEJCHAR

Bližší informace: www.vachuv-spejchar.cz

predstavenstvo-b

Informace, jednání představenstva

Info o členské základně
K  21. 9. 2022 je zaregistrováno 155 členů OHK, z toho 60 FO a 95 PO.

Nový člen od 2022:

 • DORMATT s. r.o. - povrchové opravy kovů
 • TROX KS Filter s.r.o. - vyrábí a dodává kapsové filtry a rámečkové filtry, www.troxfilter.cz
 • ALL STARS SCHOOL s.r.o. - soukromá mateřská a základní škola v Příbramiwww.allstarsschool.cz, stipendium

Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 5. října 2022 zpracovala: Petra Kuchařová, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, https://www.ohkpb.cz