calendar-b

Pozvánky a akce

Připravujeme

"Shromáždění delegátů členů OHK v Příbrami"

 

 

UPŘESNÍME:

 

Místo konání:

"Daň z příjmů 2020"

Proběhlo

13. 2. 2020

Místo konání:

Restaurace Na Hradbách, Plzeňská 134,  261 01 Příbram I

"Podnikatelský ples"

Proběhlo

15. 2. 2020

Místo konání:

Sokolovna, Generála Tesaříka 162, 261 01 Příbram I

balance-b

Co by vám nemělo ujít ve Sbírce zákonů!!!

 • 117/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
 • 121/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů  
 • 133/2020 Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  
 • 134/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
 • 135/2020 Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020  
 • 136/2020 Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  
 • 137/2020 Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu   
faq-b

Různé

nove

Záznam tiskové konference prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého

Pětina firem už musela lidem snížit mzdy

Hospodářská komora hodnotí vládní kroky vůči živnostníkům a zaměstnavatelům a aktuální situaci na úřadech práce.

V Česku natolik poklesla poptávka po službách a zboží, že podnikatelé nejsou schopni pokrýt vzniklé škody, zdůraznil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podle bleskového šetření, které komora udělala mezi svými 1400 členy v závěru minulého týdne, se ukazuje, že 47 procent firem poslalo zaměstnance na nucenou dovolenou, na home office nebo je propustilo. Každá pátá firma už snížila mzdy zaměstnanců.

K propouštění přistoupilo zatím sedm procent firem, ale například mezi restauracemi jich je 14 procent.

Dvě pětiny zaměstnavatelů hodlají využít tzv. kurzarbeit, protože mají významné problémy s odbytem. „Ačkoliv vláda schválila toto opatření už před týdnem, jak a kdy mohou zaměstnavatelé pomoc získat se možná dozvědí teprve dnes,“ řekl Dlouhý.

Přitom v těchto dnech se budou tisíce zaměstnavatelů rozhodovat, zda budou propouštět zaměstnance.

Více informací na https://www.seznamzpravy.cz/

nove

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID - 19

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý navrhuje v programu Antivirus tři úpravy

 Praha, 30. března 2020Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dnes – po týdnu od schválení vládou – představit parametry programu Antivirus, podle něhož se vybraní zaměstnavatelé budou o náklady na náhrady mezd společně dělit se státem. Hospodářská komora již minulý týden uplatnila několik zásadních připomínek.

Za prvé, chceme vyšší zastropování maximální podpory na jednoho zaměstnance.

Problémem totiž je, že výše příspěvku přepočítaná na jednoho zaměstnance by měla být „zastropována“ příliš nízko. Stát se sice chystá v případech mimo nařízenou karanténu přispívat na vyplácené náhrady mezd 50 nebo 80 %, jenže tato nahrazovaná měsíční mzda bude limitována mediánem, tedy částkou 31 tisíc Kč. Stát tak bude po přepočtu vyplácet nejvýše něco přes 24 tisíc korun měsíčně.

 „A to je problém. Firmy dnes s vyššími mzdami – a nemusí to být ani výrazně nadprůměrné mzdy – by tak dostaly od státu relativně méně. Firmy s vysoce kvalifikovanými zaměstnanci a s vyspělými technologiemi budou tak silně znevýhodněné. Přitom právě tyto firmy přece chceme nejen udržet, ale i rozvíjet, to už několikrát vláda v minulosti deklarovala,“ upozornil na rozpor programu s dřívějšími prohlášeními vlády prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Ten proto navrhuje limit programu zvýšit na 36 tisíc korun měsíčně, tedy na úroveň celorepublikové průměrné mzdy, anebo jej odvozovat od konkrétní průměrné mzdy v podniku.

Za druhé, nechceme, aby zaměstnavatel odváděl z náhrady mezd ještě sociální a zdravotní pojištění. „To fakticky snižuje váhu státního příspěvku na celkových mzdových nákladech firem. Proč? Protože z každé obdržené stokoruny zaměstnavatel obratem státu odvede 34 korun. Proto žádáme, aby stát dočasně zrušil měsíční odvody pojistného, přechodně je výrazně snížil nebo je alespoň na půl roku odložil s postupným splácením v následujících letech. A to plošně pro všechny zaměstnavatele. Dokážeme si alternativně představit, že by stát příspěvek navýšil o částku plně kompenzující vlastní pojistné odvody zaměstnavatele,“ uvedl Dlouhý.

Za třetí žádáme, aby kurzabeit byl rozšířen i na nepřetržité provozy, např. hutě, sklárny. Program Antivirus totiž nezohledňuje problémy v těch firmách, které musí udržovat nákladný nepřetržitý provoz, i když je významná část zaměstnanců v karanténě či pečuje o děti. „Příkladem jsou hutě nebo sklárny. Proto trváme na adekvátním rozšíření programu o režim pro zaměstnavatele, kteří objektivně mají ztráty kvůli koronavirové nákaze,“ uzavřel Dlouhý.

Za čtvrté, s ohledem na nakažlivost choroby by administrování příspěvku mělo být jednoduché a pokud možno s úplným vyloučením bezprostředního fyzického kontaktu s pracovníky Úřadu práce.

Podle posledních informací z dnešního rána, že zdá, že návrh ministryně práce a sociálních věcí tyto podněty výrazně zohledňuje. Očekáváme, že vláda na dnešním jednání podnikateli netrpělivě očekávanou metodiku včetně těchto našich podnětů schválí.

Vše naleznete na https://www.komora.cz/koronavirus/.

 

nove

TZ HK ČR: Vladimír Dlouhý: Podnikatelům stále chybí konkrétní informace, jak mohou získat pomoc od státu

Bližší informace: zde

nove

TZ HK ČR: Znepokojuje nás snaha vlády komplikovat legitimní nároky podnikatelů na náhradu škody

Bližší informace: zde

nove

19 okamžitých opatření na COVID-19. Hospodářská komora České republiky aktualizovala seznam kroků k odvrácení hospodářského kolapsu

Bližší informace: zde

nove

TZ HK ČR_Dotazy podnikatelů zodpovídá nový tým právníků, analytiků a zástupců asociací

Dotazy lze zaslat prostřednictvím webového formuláře zde.
Informace k této službě podnikatelé naleznou zde: https://www.komora.cz/koronavirus/

nove

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem Covid – 19

ČMZRB přijímá žádosti o bezúročný Úvěr COVID pro podnikatele zasažené koronavirem. Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB výhradně prostřednictvím E-Podatelny. Výzvu k programu včetně návodu, jak postupovat při podání žádosti naleznete zde. Hospodářská komora má výhrady k nastavení systému a apeluje, aby byl administrativně méně náročný a překážky pro čerpání byly menší (např. co se týká požadavku na bezdlužnost). Dále chceme jednat o navýšení objemu finančních prostředků programu.

Vláda schválila Liberační daňový balíček
(Více informací naleznete ZDE >>>)

 

nove

Jak na to? Zaměstnavatelé v situaci mimořádných opatření

Bližší informace: zde

Ostatní

nove

Ošetřovné pro OSVČ ve výši 13 tisíc, zaměstnancům doma přispěje na mzdy stát

OSVČ získají nárok na tzv. ošetřovné, které bude vyplácet ministerstvo průmyslu. Firmám, které musely přerušit činnost, bude stát refundovat 80 % mezd.

Bližší informace na https://www.podnikatel.cz/clanky/osetrovne-ve-vysi-13-tisic-pro-osvc-zamestnancum-doma-prispeje-na-mzdy-stat/

Částečná zaměstnanost, nebo plně hrazená překážka v práci?

Nejeden zaměstnavatel byl nucen uzavřít nebo omezit provoz. Stojí před otázkou, zda hradit zaměstnancům 60 nebo 100 % ušlého výdělku?
Bližší informace na https://www.podnikatel.cz/clanky/castecna-zamestnanost-nebo-plne-hrazena-prekazka-v-praci/

Kovohutě Příbram nabízí členům OHK, všem podnikatelům, školám i občanům svoz elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení k ekologické recyklaci

Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800 100 791 nebo na telefonu 318 470 283
či mailem na elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.

urad-prace

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami realizuje Regionální individuální projekty (RIP) v projektovém období 2014 - 2020.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekty v realizaci:

 • RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“
  Bližší informace: zde
 • RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“
  Bližší informace: zde
 • „Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II“
  Bližší informace: zde
 • „Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji“
  Bližší informace: zde
 • „Směr – práce ve Středočeském kraji 2“
  Bližší informace: zde
clenove-b

Nabídky pro členy

Etický kodex

MOŽNOST POUŽITÍ LOGA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR ČLENEM HK ČR

Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.

Bližší informace: Eticky-kodex-clena-HK-CR

kultura-b

Tipy na kulturní a sportovní akce

zamek-dobris

Zámek Dobříš

Bližší informace: http://www.zamekdobris.cz/cs/

 

Galerie Františka Drtikola

Galerie Františka Drtikola

Bližší informace: přehled akcí

divadlo_pribram-logo-300x300

Bližší informace:program duben, program březen
http://www.divadlopribram.eu/program-a-aktuality/

Veškeré akce v divadle, kině a Estrádním sále se ruší

knihovna-j-drdy

Bližší informace: Přehled akcí

hudebni_festival-logo-300x300

Bližší informace: www.antonindvorak.cz

muzeum_pribram

Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram
Přehled akcí: zde

restaurace_na_hradbach-logo-300x300

PROGRAM NA HRADBÁCH

Bližší informace: zde

hogofogo

Divadlo HOGO FOGO v Dražkově

Bližší informace: www.hogofogo.cz

predstavenstvo-b

Informace, jednání představenstva

Info o členské základně
K 18. 2. 2020 je zaregistrováno 194 členů OHK, z toho 79 FO a 115 PO.

Nový člen od 1. 1. 2020:

 • FTR TRANS EFECT s.r.o. – kamionová doprava, stavební práce, úklidové práce, zemědělské práce
 • Šárka Nosákovcová - www.sarkanosakovcova.cz - natáčení videoreportáží, klipů, svateb, plesů a sportovních událostí
 • Miluše Černochová - tvorba a design webových stránek
 • ABCOPY s.r.o. - www.abcopy.cz - MO-papírnické zboží, prodej a servis kopírovacího zařízení
 • ITC - Jan Žižkawww.itc.cz -překlady a tlumočení
 • RO DELIKATESY s.r.o. - www.bistroslunna.cz - provoz restaurace BISTRO SLUNNÁ, rozvoz poledního menu, výroba sladkostí bez bílého rafinovaného cukru, prodejna zdravé výživy, pořádání společenských akcí
 • Zdeněk Havrančík - elektroinstalace

Nový člen od 18. 2. 2020:

 • EFEKTPOPTRANS s.r.o. - nákladní přeprava nad 3,5 t
 • EFEKTPOPPLAST s.r.o. - výroba plastových výrobků
 • RAKETA-Trans s.r.o. - silniční motorová doprava nad 3,5 t
 • FEDURSTAV s.r.o. - nákladní přeprava nad 3,5 t
 • 3VIN s.r.o. - www.3vin.cz - ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
 • Černohorský Tomáš Ing. - reality

Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 30. března 2020 zpracovala: Petra Kuchařová, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, https://www.ohkpb.cz