calendar-b

Pozvánky a akce

„Pohodový 27. tenisový turnaj Okresní hospodářské komory v Příbrami"

„Tipy a triky ve Wordu“

Datum konání:
9. června 2023  od 9:00 do 11:00 hod.
webinář
Přihlásit se můžete i prostřednictvím elektron. formuláře
pozvánka

 

Výhody elektronické verze:

  1. rychlejší a snazší vyhledávání,
  2. aktivní prokliky na weby firem,
  3. dostupnost Adresáře firem pro širší veřejnost,
  4. Adresář firem prezentujeme celoročně i na hlavní straně příbramského serveru www.pribramsko.eu,
  5. možnost okamžitých úprav kdykoliv během roku

Bližší informace na www.ohkpb.cz/adresar-firem

Ceník a objednávka zápisu v adresáři firem

 

balance-b

Co by vám nemělo ujít ve Sbírce zákonů!!!

 • 109/2023 Vyhláška o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb
 • 110/2023 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • 112/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 114/2023 Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW
 • 115/2023 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o rozhodnutí o pověření provozovatelů jednotlivých částí informačního systému o veřejných zakázkách
 • 117/2023 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
 • 118/2023 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
 • 119/2023 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 • 125/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
faq-b

Různé

nove

Newsletter HK ČR: Byznysové příležitosti na Blízkém východě

nove

Pozvánka na misi do Izraele, 18-21.6.2023

Bližší informace naleznete zde

 

nove

Podnikatelé zhodnotí aktuální podmínky podnikání a ve volbách zvolí nového prezidenta a nejužší vedení Hospodářské komory

Poradna pro podnikatele

Od 1. února HK ČR obnovila činnost velmi kladně hodnocené poradny pro podnikatele v souvislosti s covidem-19.

Odkaz pro vložení dotazu: https://poradnapropodnikatele.komora.cz/

Komora Plus

Vybrané novinky z domácího podnikatelského prostředí a  hospodářství: www.KomoraPlus.cz

HK ČR: PES - Právní elektronický systém

Ostatní

nove

14. června 2023 od 10 hodin "Digitalizace firmy s dotační podporou"

Dotační podpora diverzity a flexibility u zaměstnavatelů

Newsletter Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) Příbram

Bližší informace: zde

Kovohutě Příbram a Recyklace Ekovuk získaly certifikáty WEEELABEX

Kovohutě Příbram nabízí členům OHK, všem podnikatelům, školám i občanům svoz elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení k ekologické recyklaci

Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800 100 791 nebo na telefonu 318 470 283
či mailem na elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.

urad-prace
nove

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami realizuje projekty:

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
Bližší informace: zde

Projekty v realizaci:

 • "Podpora forem flexibilního zaměstnání"
  Jiří Novotný, koordinátor projektu, tel. 950 156 632, mob. 771 224 091
  Libuše Zralá, odborný pracovník, tel. 950 156 325, mob. 771 224 090
  Aktuální informace: zde
clenove-b

Nabídky pro členy


Členství v Hospodářské komoře ČR je skvělá investice pro Vaše podnikání

Výhody členství v Okresní hospodářské komoře v Příbrami

Etický kodex

MOŽNOST POUŽITÍ LOGA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR ČLENEM HK ČR

Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.

Bližší informace: Eticky-kodex-clena-HK-CR


Osvědčení o členství

Osvědčení je vydáno členovi HK ČR při jeho přijetí do hospodářské komory a zapsání do seznamu členů HK ČR.

Osvědčení je členovi HK ČR vydáváno jednou ročně, a to v souvislosti s uhrazením členského příspěvku dle Příspěvkového řádu HK ČR.

Osvědčení je vydáváno v českém jazyce, na žádost člena HK ČR lze vydat i v anglickém jazyce.

Spolu s Osvědčením člen HK ČR dostává informaci o výhodách členství na úrovni HK ČR.

kultura-b

Tipy na kulturní a sportovní akce

Galerie Františka Drtikola

Bližší informace: http://galerie-drtikol.com/

knihovna-j-drdy

Bližší informace: www.kjd.pb.cz

hudebni_festival-logo-300x300

 

Bližší informace: www.antonindvorak.cz

muzeum_pribram

 

Přehled akcí: www.muzeum-pribram.cz/

hogofogo

Bližší informace: www.hogofogo.cz

kiwanis-300x300

 

Bližší informace:  www.kiwanis.cz

MUZEUM VÁCHŮV ŠPEJCHAR

 

Bližší informace: www.vachuv-spejchar.cz

predstavenstvo-b

Informace, jednání představenstva

Info o členské základně
K  18. 4. 2023 je zaregistrováno 155 členů OHK, z toho 58 FO a 97 PO.

Nový člen od 2023:

 • PROspol Předseda s.r.o. - služby společenstvím vlastníků, profesionální předseda, www.prospol-predseda.cz
 • Dohnal Dancing, s.r.o. - taneční škola, majitel mezinárodního certifikátu EURO DANCE a Svazu učitelů tance SUT ČR, http://www.tsdohnal.cz
 • ENERGO Příbram, s.r.o. - centrální zdroj tepla pro Příbram, www.energopribram.cz
 • Ets Technology SE - strojírenství, www.etstech.cz
 • Ing. Ondřej Holý - projekční činnost, geologické práce, stavební dozor, www.geotechnikaholy.cz
 • Jana Pobříslová - JUST - organizátor a poradce společnosti JUST, www.pobrislova.justnahrin.cz
 • Plšková Renáta - reklamní činnost, lektorská činnost, marketing, www.renataplskova.cz

Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 29. května 2023 zpracovala: Petra Kuchařová, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, https://www.ohkpb.cz