calendar-b

Pozvánky a akce

19. PODNIKATELSKÝ PLES


Datum konání:
18. února 2023

Místo konání:
Sokolovna, Gen.Tesaříka 162, 26101 Příbram I

PLAKÁT

Podnik.ples 18.2.2023+žádost o partnerstvi.doc
Smlouva o reklame 2023, Smlouva o reklame_Dodatek1
Darovaci smlouva 2023


Prodej a vyzvednutí vstupenek od 25. 1. 2023     
v kanceláři Okresní hospodářské komory na Zámečku v Příbrami, Tyršova 106, Příbram I, tel.: 318 627 784.

„Nová legislativa pro oblast vyhrazených elektrických zařízení a odbornou způsobilost v elektrotechnice s účinností od 1.7.2022“


Datum konání:
24. března 2023, 09:00 - 12:30 hod.

Místo konání:
zasedací místnost České spořitelny, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram

pozvánka

elektronická přihláška

„EXCEL - základy“


Datum konání:
28. února 2023

pozvánka

elektronická přihláška

„Tipy a ktiky EXCELU“


Datum konání:
23. března 2023

pozvánka

elektronická přihláška

 

Výhody elektronické verze:

  1. rychlejší a snazší vyhledávání,
  2. aktivní prokliky na weby firem,
  3. dostupnost Adresáře firem pro širší veřejnost,
  4. Adresář firem prezentujeme celoročně i na hlavní straně příbramského serveru www.pribramsko.eu,
  5. možnost okamžitých úprav kdykoliv během roku

Bližší informace na www.ohkpb.cz/adresar-firem

Ceník a objednávka zápisu v adresáři firem

balance-b

Co by vám nemělo ujít ve Sbírce zákonů!!!

 • 13/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • 14/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
 • 18/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
 • 19/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 20/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 24/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
faq-b

Různé

nove

Newsletter HK ČR: Účastněte se podnikatelské mise s ministrem průmyslu a obchodu

Poradna pro podnikatele

Od 1. února HK ČR obnovila činnost velmi kladně hodnocené poradny pro podnikatele v souvislosti s covidem-19.

Odkaz pro vložení dotazu: https://poradnapropodnikatele.komora.cz/

Komora Plus

Vybrané novinky z domácího podnikatelského prostředí a  hospodářství: www.KomoraPlus.cz

HK ČR: PES - Právní elektronický systém

Ostatní

nove

Dotační podpora diverzity a flexibility u zaměstnavatelů

nove

Newsletter Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) Příbram

Bližší informace: zde

nove

Otoč krizi v úspěch_Pozvánka na webinář

All Stars School

Nabídka volné kapacity nebo kooperace ve výrobě kosmetiky, drogerie aj.

Bližší informace: zde

Kovohutě Příbram – roční tržby 2,575 miliardy Kč Vyrobeno téměř 45 tisíc tun olova

Kovohutě Příbram nabízí členům OHK, všem podnikatelům, školám i občanům svoz elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení k ekologické recyklaci

Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800 100 791 nebo na telefonu 318 470 283
či mailem na elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.

urad-prace
nove

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami realizuje Regionální individuální projekty (RIP)

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekty v realizaci:

 • "Podpora forem flexibilního zaměstnání"
  Jiří Novotný, koordinátor projektu, tel. 950 156 632, mob. 771 224 091
  Libuše Zralá, odborný pracovník, tel. 950 156 325, mob. 771 224 090
  Aktuální informace: zde
 • RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“
  Aktualizované informace: zde
 • RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“
  Aktualizované informace: zde
 • „Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II“
  Aktualizované informace: zde
 • „Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji“
  Aktualizované informace: zde
 • „Směr – práce ve Středočeském kraji 2“
  Aktualizované informace: zde
clenove-b

Nabídky pro členy


Členství v Hospodářské komoře ČR je skvělá investice pro Vaše podnikání

Výhody členství v Okresní hospodářské komoře v Příbrami

Etický kodex

MOŽNOST POUŽITÍ LOGA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR ČLENEM HK ČR

Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.

Bližší informace: Eticky-kodex-clena-HK-CR


Osvědčení o členství

Osvědčení je vydáno členovi HK ČR při jeho přijetí do hospodářské komory a zapsání do seznamu členů HK ČR.

Osvědčení je členovi HK ČR vydáváno jednou ročně, a to v souvislosti s uhrazením členského příspěvku dle Příspěvkového řádu HK ČR.

Osvědčení je vydáváno v českém jazyce, na žádost člena HK ČR lze vydat i v anglickém jazyce.

Spolu s Osvědčením člen HK ČR dostává informaci o výhodách členství na úrovni HK ČR.

kultura-b

Tipy na kulturní a sportovní akce

Galerie Františka Drtikola

Bližší informace: http://galerie-drtikol.com/

knihovna-j-drdy

Bližší informace: www.kjd.pb.cz

hudebni_festival-logo-300x300

 

Bližší informace: www.antonindvorak.cz

muzeum_pribram

 

Přehled akcí: www.muzeum-pribram.cz/

hogofogo

Bližší informace: www.hogofogo.cz

kiwanis-300x300
nove

SPOLEČENSKÝ VEČER PRVNÍ REPUBLIKY

 

Bližší informace: pozvánka,  www.kiwanis.cz

MUZEUM VÁCHŮV ŠPEJCHAR

Bližší informace: www.vachuv-spejchar.cz

predstavenstvo-b

Informace, jednání představenstva

Info o členské základně
K  7. 12. 2022 je zaregistrováno 155 členů OHK, z toho 60 FO a 95 PO.

Nový člen od 2022:

 • DORMATT s. r.o. - povrchové opravy kovů
 • TROX KS Filter s.r.o. - vyrábí a dodává kapsové filtry a rámečkové filtry, www.troxfilter.cz
 • ALL STARS SCHOOL s.r.o. - soukromá mateřská a základní škola v Příbramiwww.allstarsschool.cz, stipendium

Nový člen od 2023:

Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 30. ledna 2023 zpracovala: Petra Kuchařová, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, https://www.ohkpb.cz