calendar-b

Pozvánky a akce

Předvánoční kavárna (nejen) pro ženy

Termín konání: 4. prosince 2023, 16:30 hod.

Místo konání: Restaurace Uran, Plzeňská 75, Příbram I, 1. patro

pozvánka

elektronická přihláška

 

„Tipy a triky EXCELU"

Termín konání: 7. prosince 2023, 09:00-11:00 hod.

webinář

pozvánka

elektronická přihláška

„10 nejčastějších chyb v EXCELU"

Termín konání: 11. ledna 2024, 09:00-11:00 hod.

webinář

pozvánka

elektronická přihláška

„Provádění INTRASTATU od 1. 1. 2024“

Termín konání: 15. ledna 2024, 09:00-14:00 hod.

pozvánka

elektronická přihláška

„Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení v r. 2024“

Termín konání: 22. ledna 2024, 09:00-14:00 hod.

pozvánka

elektronická přihláška

19. kuželkový turnaj OHK Příbram

Výhody elektronické verze:

  1. rychlejší a snazší vyhledávání,
  2. aktivní prokliky na weby firem,
  3. dostupnost Adresáře firem pro širší veřejnost,
  4. Adresář firem prezentujeme celoročně i na hlavní straně příbramského serveru www.pribramsko.eu,
  5. možnost okamžitých úprav kdykoliv během roku

Bližší informace na www.ohkpb.cz/adresar-firem

Ceník a objednávka zápisu v adresáři firem

 

balance-b

Co by vám nemělo ujít ve Sbírce zákonů!!!

 • 306/2023 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023
 • 307/2023 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 • 309/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění vyhlášky č. 374/2020 Sb.
 • 311/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích
 • 312/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
 • 313/2023 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024
 • 315/2023 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
 • 317/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • 318/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
 • 319/2023 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024
 • 320/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 • 322/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
faq-b

Různé

nove

Newsletter HK ČR: Zaměstnanecké benefity v ohrožení

Poradna pro podnikatele

Od 1. února HK ČR obnovila činnost velmi kladně hodnocené poradny pro podnikatele v souvislosti s covidem-19.

Odkaz pro vložení dotazu: https://poradnapropodnikatele.komora.cz/

Komora Plus

Vybrané novinky z domácího podnikatelského prostředí a  hospodářství: www.KomoraPlus.cz

HK ČR: PES - Právní elektronický systém

Ostatní

KODEX, a.s. - nabídka klubových reklamních předmětů

Cenová nabídka
čokoláda
pivo

Bližší informace: Viktor Balej, balejv1@kodex-horovice.cz

Dotační podpora diverzity a flexibility u zaměstnavatelů

Newsletter Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) Příbram

Bližší informace: zde

Kovohutě Příbram a Recyklace Ekovuk získaly certifikáty WEEELABEX

Kovohutě Příbram nabízí členům OHK, všem podnikatelům, školám i občanům svoz elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení k ekologické recyklaci

Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800 100 791 nebo na telefonu 318 470 283
či mailem na elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.

urad-prace
nove

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami realizuje projekty:

Nový regionální individuální projekt:

„Šance na práci ve Středočeském kraji“

Aktuální informace: zde

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
Bližší informace: zde

Projekty v realizaci:

 • "Podpora forem flexibilního zaměstnání"
  Jiří Novotný, koordinátor projektu, tel. 950 156 632, mob. 771 224 091
  Aktuální informace: zde
clenove-b

Nabídky pro členy


Členství v Hospodářské komoře ČR je skvělá investice pro Vaše podnikání

Výhody členství v Okresní hospodářské komoře v Příbrami

Etický kodex

MOŽNOST POUŽITÍ LOGA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR ČLENEM HK ČR

Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.

Bližší informace: Eticky-kodex-clena-HK-CR


Osvědčení o členství

Osvědčení je vydáno členovi HK ČR při jeho přijetí do hospodářské komory a zapsání do seznamu členů HK ČR.

Osvědčení je členovi HK ČR vydáváno jednou ročně, a to v souvislosti s uhrazením členského příspěvku dle Příspěvkového řádu HK ČR.

Osvědčení je vydáváno v českém jazyce, na žádost člena HK ČR lze vydat i v anglickém jazyce.

Spolu s Osvědčením člen HK ČR dostává informaci o výhodách členství na úrovni HK ČR.

kultura-b

Tipy na kulturní a sportovní akce

Galerie Františka Drtikola

Bližší informace: http://galerie-drtikol.com/

knihovna-j-drdy

Bližší informace: www.kjd.pb.cz

hudebni_festival-logo-300x300

 

Bližší informace: www.antonindvorak.cz

muzeum_pribram

 

Přehled akcí: www.muzeum-pribram.cz/

hogofogo

Bližší informace: www.hogofogo.cz

MUZEUM VÁCHŮV ŠPEJCHAR

 

Bližší informace: www.vachuv-spejchar.cz

predstavenstvo-b

Informace, jednání představenstva

Info o členské základně
K  10. 11. 2023 je zaregistrováno 154 členů OHK, z toho 59 FO a 95 PO.

Nový člen od 2023:

 • PROspol Předseda s.r.o. - služby společenstvím vlastníků, profesionální předseda, www.prospol-predseda.cz
 • Dohnal Dancing, s.r.o. - taneční škola, majitel mezinárodního certifikátu EURO DANCE a Svazu učitelů tance SUT ČR, http://www.tsdohnal.cz
 • ENERGO Příbram, s.r.o. - centrální zdroj tepla pro Příbram, www.energopribram.cz
 • Ets Technology SE - strojírenství, www.etstech.cz
 • Ing. Ondřej Holý - projekční činnost, geologické práce, stavební dozor, www.geotechnikaholy.cz
 • Jana Pobříslová - JUST - organizátor a poradce společnosti JUST, www.pobrislova.justnahrin.cz
 • Plšková Renáta - reklamní činnost, lektorská činnost, marketing, www.renataplskova.cz
 • Mgr. Petr Havrlík, advokát, advokátní kancelář poskytuje právní služby v mnoha oblastech práva a generální praxe jednotlivcům i právnickým osobám v ČR i v zahraničí, www.akhavrlik.cz

Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 27. listopadu 2023 zpracovala: Petra Kuchařová, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, https://www.ohkpb.cz