calendar-b

Pozvánky a akce

Připravujeme

"Velká novela zákoníku práce od 30.07.2020"

Proběhlo

Datum konání:

20. července 2020

Místo konání:
Česká spořitelna, a. s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III

fotografie

 

webinář "Kybernetická ochrana organizace"

Proběhlo

21. 4. 2020

"Podnikatelský ples"

Proběhlo

15. 2. 2020

Místo konání:

Sokolovna, Generála Tesaříka 162, 261 01 Příbram I

"Daně 2020 v příkladech"

Datum konání:

20. listopadu 2020

Místo konání:
Česká spořitelna, a. s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III

ODLOŽENO
Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU

 

přednáška Ing. Petra Dufka, makroekonomického analytika ČSOB

Datum konání:
3. listopadu 2020

Místo konání:
Dům Natura Příbram (budova bývalé České pojišťovna) Plzeňská 134, Příbram I – 2. patro

ODLOŽENO
Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU

 

 

"Asertivita" aneb "Jak zůstat silný a nenechat se zatlačit do kouta"

Datum konání:
12. října 2020

Místo konání:

Česká spořitelna, a. s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III

ODLOŽENO
Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU


Informace o provozu Okresní hospodářské komory v Příbrami od 22.10.2020

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice a z důvodu ochrany našich klientů i zaměstnanců aktualizujeme informace o provozu od 22.10.2020 (po dobu nouzového stavu) na poskytované služby Okresní hospodářské komory v Příbrami následovně:

 • Provozu služeb Czech Pointu :
 • Pro podnikatele a stálé klienty poskytujeme služby Czech Pointu v celém rozsahu v níže uvedených úředních hodinách 
 • Certifikační agenda pro exportéry – Certificate of Origin a Karnet ATA
 • Pro exportéry ověřujeme dokumenty v celém rozsahu v níže uvedených úředních hodinách nebo dle telefonické domluvy v případě nutnosti
 • Prosíme klienty o řádné vyplnění dokumentů včetně všech podpisů a razítek včetně podacího lístku


Úřední hodiny od 22.10.2020:
                                              

Pondělí: 8,00 – 13,00 hodin
Středa:   8,00 – 13,00 hodin

                                                                       

Kontaktní telefony:

773 588 106, 724 613 953, 603 866 178

balance-b

Co by vám nemělo ujít ve Sbírce zákonů!!!

 • 487/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • 483/2020  Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
 • 479/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném


 • Vláda na své mimořádné schůzi 20. listopadu na základě souhlasu poslanecké sněmovny rozhodla o prodloužení nouzového stavu až do 12. 12. 2020 (usneseni č. 1195).

Stále tak platí omezení volného pohybu osob a shromažďování osob, ale je upraven čas, kdy striktní zákaz (s drobnými výjimkami pro výkon práce a úkony neodkladné k záchraně zdraví a života) vycházení platí až od 23:00 hodin (usnesení č. 1200).

Omezení maloobchodu a poskytování služeb platí de facto ve stejném rozsahu jako dosud, stále platí zákaz prodeje a poskytování služeb v neděli a o státních svátcích s drobnými výjimkami (čerpací stanice, lékárny). Nicméně došlo k prodloužení doby, kdy je možné prodávat přes okénko do 23:00 hodin. Tam, kde je maloobchodní prodej a poskytování služeb povoleno, je stanoven limit 15 m2 na jednoho zákazníka (do limitu se nezapočítávají děti do 6 let); v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením. Speciálně ke stanovenému parametru plochy na jednoho zákazníka měla a má HK ČR zásadní výhrady. Celé stanovisko Hospodářské komory k protiepidemickému systému si můžete přečíst ZDE. Svůj názor jsem rovněž vyjádřil v rozhovoru pro DVTV.

I nadále platí zákaz vzdělávacích akcí prezenční formou, nicméně je umožněno konat některé odborné zkoušky (např. pro hasiče, lékaře) a také zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti; při konání zkoušky se však zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob, a je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti (podrobnosti naleznete v usnesení č. 1201). Možnost konat zkoušky tak reaguje na problém, na nějž jsem upozorňoval vicepremiéra Karla Havlíčka, když jsem mu navrhoval, aby kvůli zákazu zkoušek inicioval přijetí opatření, které by prodloužilo platnost zkoušek, která vypršela nebo vyprší v době mimořádných protiepidemických opatření.

 • V médiích jste si nemohli nevšimnout diskuse o rušení superhrubé mzdy a zavedení stravenkového paušálu. Poslanecká sněmovna totiž ve třetím čtení schválila daňový balíček. Hospodářská komora v balíčku podporovala především opatření pro stimulaci obnovy ekonomiky „po covidu“, zejména mimořádné odpisy nově pořízeného majetku. Je jasné, že v důsledku kumulace jednotlivých opatření vedoucích ke snížení daně z příjmů fyzických osob (vedle zrušení superhrubé mzdy také výrazné zvýšení základní slevy na poplatníka), vzniká enormní tlak na státní rozpočet. Z toho důvodu očekávám pozměňovací návrhy v senátu, který se má návrhem v nejbližší době zabývat. Výslednou podobu daňových změn je obtížné předpovídat. Z pohledu podnikatelů aktuálně zasažených koronavirovou krizí by ale asi nejhorším scénářem bylo, kdyby nebyly přijaty změny vůbec žádné.
 • Jsem rád, že se naplnilo naše očekávání a na Ukrajině byla s účinností od 16. listopadu navýšena denní kapacita příjmu žádostí o krátkodobá schengenská víza za účelem zaměstnání na 800 žádostí denně. Na druhou stranu byly ale bohužel pozastaveny žádosti o zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec – Mongolskona Zastupitelském úřadě Ulánbátar. Důvodem jsou zpřísněná opatření v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 ze strany mongolských státních úřadů, která jsou prozatím platná do  prosince. Informace k zaměstnávání cizinců pravidelně aktualizujeme ZDE.
 • Současně kvituji, že do tuzemských provozů začaly rychle pronikat nové technologie a specializované výrobky, které chrání zaměstnance a zákazníky před nákazou covid-19 na pracovištích. Firmy tak reagovaly na zářijovouvýzvu Hospodářské komory, která je k tomu vyzvala, aby tím snížily riziko plošného lockdownu. V provozech se objevily kromě roušek s nanovlákennou membránou třeba i rychlé automatické měřiče teploty návštěvníků firem a zaměstnanců nebo přístroje na dezinfekci průmyslových hal ozonem. Více k danému tématu včetně ukázky výrobků v provozech si můžete prohlédnout ZDE. Celou tiskovou konferenci můžete zhlédnout ZDE (v čase od 11:25).
 • Vzhledem k narůstajícím stížnostem ze strany řidičů kamionové dopravy, kteří jsou velmi nespokojeni s rozhodnutími některých čerpacích stanic pohonných hmot o uzavření toalet a sprch, jsem uvítal vyjádření J. Rážové, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a zároveň hlavní hygieničky ČR, že není zakázáno či omezeno provozování toalet a sprch jakožto součástí čerpacích stanic pohonných hmot. Věřím, že tato informace může být užitečná jak pro řidiče kamionů, tak pro nás všechny, kteří využíváme ke své práci automobil.
 • Na komorovém webu nadále pravidelně publikujeme informace k přeshraničnímu pohybu. Poslední aktualizace proběhly u těchto zemí: Estonsko, Portugalsko, Řecko a Španělsko.
 • Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru - můžete také průběžně sledovat na komora.cz, www.komoraplus.cz či na facebookovém profilu Hospodářské komory ČR.
faq-b

Různé

nove

Hospodářská komora vítá rozhodnutí vlády částečně umožnit od příštího týdne podnikatelům jejich činnost. Zároveň navrhuje možnosti podpory firem i ve třetím stupni nebo zahájení antigenního testování

nove

Upozornění na podvodné emaily

Hospodářská komora: Protiepidemický systém neodráží charakter a podmínky podnikání. Firmy a jejich zaměstnanci budou závislí na státní podpoře, nebo rovnou zavřou. Stát se musí zaměřit na seniory

Příručku pro podnikání k novele zákoníku práce

Komora Plus

Vybrané novinky z domácího podnikatelského prostředí a  hospodářství: www.KomoraPlus.cz

HK ČR: PES - Právní elektronický systém

Ostatní

nove

Virtuální veletrh škol

Krajská hospodářská komora Střední Čechy připravila  místo propagace škol virtuální veletrh škol: http://www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/

Kontakt: Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel.:   420 326 377 708, 702 020 489
e-mail: sizlingova@komora.cz www.khkstrednicechy.cz

Kovohutě Příbram nabízí členům OHK, všem podnikatelům, školám i občanům svoz elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení k ekologické recyklaci

Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800 100 791 nebo na telefonu 318 470 283
či mailem na elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.

urad-prace
nove

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami realizuje Regionální individuální projekty (RIP) v projektovém období 2014 - 2020.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekty v realizaci:

 • RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“
  Aktualizované informace: zde
 • RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“
  Aktualizované informace: zde
 • „Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II“
  Bližší informace: zde
 • „Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji“
  Bližší informace: zde
 • „Směr – práce ve Středočeském kraji 2“
  Bližší informace: zde
clenove-b

Nabídky pro členy

Etický kodex

MOŽNOST POUŽITÍ LOGA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR ČLENEM HK ČR

Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.

Bližší informace: Eticky-kodex-clena-HK-CR

kultura-b

Tipy na kulturní a sportovní akce

zamek-dobris

Bližší informace: http://www.zamekdobris.cz/cs/

 

Galerie Františka Drtikola

Bližší informace: http://galerie-drtikol.com/

knihovna-j-drdy

Bližší informace: www.kjd.pb.cz

hudebni_festival-logo-300x300

Bližší informace: www.antonindvorak.cz

muzeum_pribram

Přehled akcí: www.muzeum-pribram.cz/

hogofogo

Bližší informace: www.hogofogo.cz

kiwanis-300x300

Bližší informace: www.kiwanis.cz

nove

MUZEUM VÁCHŮV ŠPEJCHAR

Prodej VÁNOČNÍCH STROMKŮ od 28. 11. 2020 od 13:00 hod. do vyprodání
Bližší informace: www.vachuv-spejchar.cz

predstavenstvo-b

Informace, jednání představenstva

Info o členské základně
K  8. 9. 2020 je zaregistrováno 194 členů OHK, z toho 79 FO a 115 PO.

Nový člen od 1. 1. 2020:

 • FTR TRANS EFECT s.r.o. – kamionová doprava, stavební práce, úklidové práce, zemědělské práce
 • Šárka Nosákovcová - www.sarkanosakovcova.cz - natáčení videoreportáží, klipů, svateb, plesů a sportovních událostí
 • Miluše Černochová - tvorba a design webových stránek
 • ABCOPY s.r.o. - www.abcopy.cz - MO-papírnické zboží, prodej a servis kopírovacího zařízení
 • ITC - Jan Žižkawww.itc.cz -překlady a tlumočení
 • RO DELIKATESY s.r.o. - www.bistroslunna.cz - provoz restaurace BISTRO SLUNNÁ, rozvoz poledního menu, výroba sladkostí bez bílého rafinovaného cukru, prodejna zdravé výživy, pořádání společenských akcí
 • Zdeněk Havrančík - elektroinstalace

Nový člen od 18. 2. 2020:

 • EFEKTPOPTRANS s.r.o. - nákladní přeprava nad 3,5 t
 • EFEKTPOPPLAST s.r.o. - výroba plastových výrobků
 • RAKETA-Trans s.r.o. - silniční motorová doprava nad 3,5 t
 • FEDURSTAV s.r.o. - nákladní přeprava nad 3,5 t
 • 3VIN s.r.o. - www.3vin.cz - ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
 • Černohorský Tomáš Ing. - reality

Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 30. listopadu 2020 zpracovala: Petra Kuchařová, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, https://www.ohkpb.cz