calendar-b

Pozvánky a akce

XXVIII. ROČNÍK TENIS CUP PŘÍBRAM 2024 – čtyřhra

PROBĚHLO: úterý  dne  18. června 2024

tisková zpráva a fotografie

12. ROČNÍK GOLFOVÉHO TURNAJE

PROBĚHLO: ve středu dne 15.  května  2024

tisková zpráva a fotografie

Tisková zpráva z volebního shromáždění delegátů OHK Příbram

PROBĚHLO: 25. dubna 2024

tisková zpráva, fotografie

Výhody elektronické verze:

  1. rychlejší a snazší vyhledávání,
  2. aktivní prokliky na weby firem,
  3. dostupnost Adresáře firem pro širší veřejnost,
  4. Adresář firem prezentujeme celoročně i na hlavní straně příbramského serveru www.pribramsko.eu,
  5. možnost okamžitých úprav kdykoliv během roku

Bližší informace na www.ohkpb.cz/adresar-firem

Ceník a objednávka zápisu v adresáři firem

 

balance-b

Co by vám nemělo ujít ve Sbírce zákonů!!!

 • 95/2024 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 87/2024 Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
 • 80/2024 Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů
faq-b

Různé

Příručka pro podnikání pro rok 2024

Úspěchy HK ČR za rok 2023

Newsletter HK ČR: Komora dál jedná s vládou o pomoci energeticky náročným firmám

Poradna pro podnikatele

Od 1. února HK ČR obnovila činnost velmi kladně hodnocené poradny pro podnikatele v souvislosti s covidem-19.

Odkaz pro vložení dotazu: https://poradnapropodnikatele.komora.cz/

Komora Plus

Vybrané novinky z domácího podnikatelského prostředí a  hospodářství: www.KomoraPlus.cz

HK ČR: PES - Právní elektronický systém

Ostatní

nove

Kodex, a.s. – nabídka – kartonový obal

Projekt na vzdělávání zaměstnanců firem či OSVČ

Bližší informace naleznete zde.

nove

Komora dotačních poradců

KODEX, a.s. - nabídka klubových reklamních předmětů

Cenová nabídka
čokoláda
pivo

Bližší informace: Viktor Balej, balejv1@kodex-horovice.cz

Newsletter Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) Příbram

Bližší informace: zde

Kovohutě Příbram a Recyklace Ekovuk získaly certifikáty WEEELABEX

Kovohutě Příbram nabízí členům OHK, všem podnikatelům, školám i občanům svoz elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení k ekologické recyklaci

Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800 100 791 nebo na telefonu 318 470 283
či mailem na elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.

urad-prace
nove

Základní informace o projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost plus realizovaných Krajskou pobočkou ÚP ČR v Příbrami

Mgr. Libor Bartůněk
ředitel Odboru zaměstnanosti a EU
T:  950 156 324
M: 724 178 172
E:  libor.bartunek@uradprace.cz

Základní informace o projektech

clenove-b

Nabídky pro členy


Členství v Hospodářské komoře ČR je skvělá investice pro Vaše podnikání

Výhody členství v Okresní hospodářské komoře v Příbrami

Etický kodex

MOŽNOST POUŽITÍ LOGA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR ČLENEM HK ČR

Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.

Bližší informace: Eticky-kodex-clena-HK-CR


Osvědčení o členství

Osvědčení je vydáno členovi HK ČR při jeho přijetí do hospodářské komory a zapsání do seznamu členů HK ČR.

Osvědčení je členovi HK ČR vydáváno jednou ročně, a to v souvislosti s uhrazením členského příspěvku dle Příspěvkového řádu HK ČR.

Osvědčení je vydáváno v českém jazyce, na žádost člena HK ČR lze vydat i v anglickém jazyce.

Spolu s Osvědčením člen HK ČR dostává informaci o výhodách členství na úrovni HK ČR.

kultura-b

Tipy na kulturní a sportovní akce

Galerie Františka Drtikola

Bližší informace: http://galerie-drtikol.com/

knihovna-j-drdy

Bližší informace: www.kjd.pb.cz

hudebni_festival-logo-300x300

 

Bližší informace: www.antonindvorak.cz

spolek ve čtvrtek

Přehled akcí: www.spolekvectvrtek.cz

muzeum_pribram

 

Přehled akcí: www.muzeum-pribram.cz/

Archiv

 

Přehled akcí:  www.soapraha.cz/pribram

hogofogo

Bližší informace: www.hogofogo.cz

kiwanis-300x300

Bližší informace:  www.kiwanis.cz

MUZEUM VÁCHŮV ŠPEJCHAR

 

Bližší informace: www.vachuv-spejchar.cz

predstavenstvo-b

Informace, jednání představenstva

Info o členské základně
K  25. 4. 2024 je zaregistrováno 151 členů OHK, z toho 58 FO a 93 PO.

Nový člen od 2023:

 • Dohnal Dancing, s.r.o. - taneční škola, majitel mezinárodního certifikátu EURO DANCE a Svazu učitelů tance SUT ČR, http://www.tsdohnal.cz
 • ENERGO Příbram, s.r.o. - centrální zdroj tepla pro Příbram, www.energopribram.cz
 • Ets Technology SE - strojírenství, www.etstech.cz
 • Ing. Ondřej Holý - projekční činnost, geologické práce, stavební dozor, www.geotechnikaholy.cz
 • Jana Pobříslová - JUST - organizátor a poradce společnosti JUST, www.pobrislova.justnahrin.cz
 • Plšková Renáta - reklamní činnost, lektorská činnost, marketing, www.renataplskova.cz
 • Mgr. Petr Havrlík, advokát, advokátní kancelář poskytuje právní služby v mnoha oblastech práva a generální praxe jednotlivcům i právnickým osobám v ČR i v zahraničí, www.akhavrlik.cz

Nový člen od 2024:

 • OBLIGO realizace staveb s.r.o. - zavedená česká firma působící v segmentu pozemního stavitelství, nabízíme novostavby a rekonstrukce bytů, domů, průmyslových staveb a objektů občanské vybavenosti, nabízíme realizaci monolitických konstrukcí,  www.obligo.cz
 • ENERGON SUN, s.r.o. - energetika, www.energon-sun.cz
 • NOBELIA s.r.o. - specialisté na pojištění a komplexní řešení rizik, www.nobelia.cz
 • D.I. SEVEN, a.s. - ostraha majetku a osob a úklidové služby, www.diseven.cz
 • Bohemian Oil s.r.o. - úsporné vytápění,  www.powerheat.cz
 • Energy Adventure, s.r.o. - prodej elektro tříkolek, www.energyadventure.eu
 • Česká spořitelna, a.s. - pobočka Příbram - bankovní služby, www.csas.cz

Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 17. června 2024 zpracovala: Petra Kuchařová, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, https://www.ohkpb.cz