calendar-b

Pozvánky a akce

“Daň z příjmů 2022 a souhrn dalších zákonných změn (mimo DPH)”


Datum konání:

31. ledna 2022

9:00 –  12:00 hodin

Místo konání: Česká spořitelna, a.s.,2.patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III

pozvánka

elektronická přihláška

„Novela zákona o DPH 2022“


Datum konání:

31. ledna 2022

12:30 –  15:30 hodin

Místo konání: Česká spořitelna, a.s.,2.patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III

pozvánka

elektronická přihláška

„Změny v provádění INTRASTATU od 1. 1. 2022“

Datum konání:

14. ledna 2022

9:00 –  14:00 hodin

Místo konání: Česká spořitelna, a.s.,2.patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III

Proběhlo

 

„Daně 2021 v příkladech“

Datum konání:

8. listopadu  2021
9:00 - 13:00 hod.

Místo konání: Česká spořitelna, a.s.,2.patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III

Proběhlo 

 

„Využití funkce SVYHLEDAT“

Datum konání:

15. října 2021
9:00 - 11:00 hod. 

Proběhlo on-line formou.

„MS Word – Tipy a triky ve Wordu“

Datum konání:

20. října 2021
9:00 - 11:00 hod. 

Proběhlo on-line formou.

„SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČLENŮ OHK v Příbrami“

Datum a místo konání:

22. června 2021 v 15:00 hodin

v salonku Restaurace Na Hradbách v Příbrami I/Plzeňská 134
(bývalá budova České pojišťovny)

tisková zpráva

 

balance-b

Co by vám nemělo ujít ve Sbírce zákonů!!!

 • 506/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů  
 • 508/2021 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/
 • 511/2021 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Ke stažení zde.
 • 518/2021 Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
 • 520/2021 Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
 • 530/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
faq-b

Různé

nove

Newsletter HK ČR: Testy ve firmách, obchod se Singapurem a další novinky

nove

Zahraniční mise

Pozvánka na podnikatelskou misi HK ČR do Severní Makedonie 14.-16.3.2022
Bližší informace

 

nove

Studium MBA, MPA a LLM

Poradna pro podnikatele

Od 1. února HK ČR obnovila činnost velmi kladně hodnocené poradny pro podnikatele v souvislosti s covidem-19.

Odkaz pro vložení dotazu: https://poradnapropodnikatele.komora.cz/

Komora Plus

Vybrané novinky z domácího podnikatelského prostředí a  hospodářství: www.KomoraPlus.cz

HK ČR: PES - Právní elektronický systém

Ostatní

Kovohutě Příbram – roční tržby 2,575 miliardy Kč Vyrobeno téměř 45 tisíc tun olova

Kovohutě Příbram nabízí členům OHK, všem podnikatelům, školám i občanům svoz elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení k ekologické recyklaci

Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800 100 791 nebo na telefonu 318 470 283
či mailem na elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.

urad-prace
nove

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami realizuje Regionální individuální projekty (RIP)

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekty v realizaci:

 • "Podpora forem flexibilního zaměstnání"
  Jiří Novotný, koordinátor projektu, tel. 950 156 632, mob. 771 224 091
  Libuše Zralá, odborný pracovník, tel. 950 156 325, mob. 771 224 090
  Aktuální informace: zde
 • RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“
  Aktualizované informace: zde
 • RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“
  Aktualizované informace: zde
 • „Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II“
  Bližší informace: zde
 • „Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji“
  Bližší informace: zde
 • „Směr – práce ve Středočeském kraji 2“
  Bližší informace: zde
clenove-b

Nabídky pro členy

Etický kodex

MOŽNOST POUŽITÍ LOGA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR ČLENEM HK ČR

Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.

Bližší informace: Eticky-kodex-clena-HK-CR


Osvědčení o členství

Osvědčení je vydáno členovi HK ČR při jeho přijetí do hospodářské komory a zapsání do seznamu členů HK ČR.

Osvědčení je členovi HK ČR vydáváno jednou ročně, a to v souvislosti s uhrazením členského příspěvku dle Příspěvkového řádu HK ČR.

Osvědčení je vydáváno v českém jazyce, na žádost člena HK ČR lze vydat i v anglickém jazyce.

Spolu s Osvědčením člen HK ČR dostává informaci o výhodách členství na úrovni HK ČR.

kultura-b

Tipy na kulturní a sportovní akce

Galerie Františka Drtikola

Bližší informace: http://galerie-drtikol.com/

knihovna-j-drdy

Bližší informace: www.kjd.pb.cz

hudebni_festival-logo-300x300

 

Bližší informace: www.antonindvorak.cz

muzeum_pribram

Přehled akcí: www.muzeum-pribram.cz/

hogofogo

Bližší informace: www.hogofogo.cz

kiwanis-300x300

Bližší informace: www.kiwanis.cz

MUZEUM VÁCHŮV ŠPEJCHAR

Bližší informace: www.vachuv-spejchar.cz

predstavenstvo-b

Informace, jednání představenstva

Info o členské základně
K  1. 1. 2022 je zaregistrováno 159 členů OHK, z toho 61 FO a 98 PO.

Nový člen od 1. 1. 2021:

 • MEXTA, spol. s r.o.- www.mexta.cz - parkovací systémy pro kola - vývoj, nákup a prodej produktů určených pro rozvoj mobility a infrastruktury v oblasti cyklo-dopravy

Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 19. ledna 2022 zpracovala: Petra Kuchařová, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, https://www.ohkpb.cz