calendar-b

Pozvánky a akce

"9. ROČNÍK GOLFOVÉHO TURNAJE na 9 jamek"


Datum konání:

26. května 2021
9:30 - 12:00 hod. 

Místo konání:
GK Líšnice (Mníšek pod Brdy)

pozvánka a závazná přihláška

 

"Možnost dotací do informačních technologií a sdílených služeb"


Datum konání:

1. června 2021
9:30 - 12:00 hod. 

pozvánka

elektronická přihláška

 

"MS Excel - funkce KDYŽ a podmínky ve vzorcích"

Datum konání:

11. května 2021
9:00 - 11:00 hod. 

Proběhlo on-line formou.

 

 

"Asertivita" aneb "Jak zůstat silný a nenechat se zatlačit do kouta"

Datum konání:
upřesníme

ODLOŽENO

MS Excel – Analýza dat pomocí „chytré“ a kontingenční tabulky

Datum konání:

20. dubna 2021
9:00 - 11:00 hod. 

Proběhlo on-line formou.

 

"Průvodce převodem nemovitosti" aneb 90 minutový průvodce od prvního kontaktu až k bezchybnému kontraktu

Datum konání:

22. dubna 2021
10:30 - 12:00 hod.

Proběhlo on-line formou.

balance-b

Co by vám nemělo ujít ve Sbírce zákonů!!!

 

 • 162/2021 Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně
 • 163/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů
 • 165/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
 • 172/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
 • 173/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • 174/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 175/2021 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
 • 176/2021 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022
faq-b

Různé

nove

Newsletter HK ČR: Pravidla rozvolňování ekonomiky po covidu, termín sněmu HK ČR

nove

Stavebnictví ztratilo propojení s vývojem ekonomiky. Stává se rukojmím neschopnosti státu využívat financí z EU a neefektivní legislativy

nove

Projekty budování vysokorychlostních tratí musí přežít volební cykly. Klíčem je konsenzus celé politické reprezentace

Poradna pro podnikatele

Od 1. února HK ČR obnovila činnost velmi kladně hodnocené poradny pro podnikatele v souvislosti s covidem-19.

Odkaz pro vložení dotazu: https://poradnapropodnikatele.komora.cz/

Komora Plus

Vybrané novinky z domácího podnikatelského prostředí a  hospodářství: www.KomoraPlus.cz

HK ČR: PES - Právní elektronický systém

Ostatní

Značka COVID SAFE-bezpečné pracoviště

Na podkladě směrnic European Agency for Safety and Haelth at Work a stanovených pravidel projektu Firma pro zdraví,  pod záštitou MPSV, vznikla značka COVID SAFE - bezpečné pracoviště, reagující na současné problémy covidové pandemie.

On line test  umožní získat značku Jsme COVID SAFE - bezpečné pracoviště.  Ukáže také, co mohou ještě firmy v praxi udělat, aby uspěly v boji proti pandemii a ochránily své zaměstnance, obchodní partnery i zákazníky.

Praktické pokyny k projektu COVID SAFE na test:  https://www.survio.com/…021

Bližší informace: Mgr. Yvona Hartlová, ředitelka
firmaprozdravi.cz

nove

Kovohutě Příbram – roční tržby 2,575 miliardy Kč Vyrobeno téměř 45 tisíc tun olova

Kovohutě Příbram nabízí členům OHK, všem podnikatelům, školám i občanům svoz elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení k ekologické recyklaci

Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800 100 791 nebo na telefonu 318 470 283
či mailem na elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.

urad-prace

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami realizuje Regionální individuální projekty (RIP) v projektovém období 2014 - 2020.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekty v realizaci:

 • RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“
  Aktualizované informace: zde
 • RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“
  Aktualizované informace: zde
 • „Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II“
  Bližší informace: zde
 • „Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji“
  Bližší informace: zde
 • „Směr – práce ve Středočeském kraji 2“
  Bližší informace: zde
clenove-b

Nabídky pro členy

Etický kodex

MOŽNOST POUŽITÍ LOGA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR ČLENEM HK ČR

Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.

Bližší informace: Eticky-kodex-clena-HK-CR


Osvědčení o členství

Osvědčení je vydáno členovi HK ČR při jeho přijetí do hospodářské komory a zapsání do seznamu členů HK ČR.

Osvědčení je členovi HK ČR vydáváno jednou ročně, a to v souvislosti s uhrazením členského příspěvku dle Příspěvkového řádu HK ČR.

Osvědčení je vydáváno v českém jazyce, na žádost člena HK ČR lze vydat i v anglickém jazyce.

Spolu s Osvědčením člen HK ČR dostává informaci o výhodách členství na úrovni HK ČR.

kultura-b

Tipy na kulturní a sportovní akce

zamek-dobris

Bližší informace: http://www.zamekdobris.cz/cs/

 

Galerie Františka Drtikola

Bližší informace: http://galerie-drtikol.com/

knihovna-j-drdy

Bližší informace: www.kjd.pb.cz

hudebni_festival-logo-300x300

Bližší informace: www.antonindvorak.cz

muzeum_pribram

Přehled akcí: www.muzeum-pribram.cz/

hogofogo

Bližší informace: www.hogofogo.cz

kiwanis-300x300

Bližší informace: www.kiwanis.cz

MUZEUM VÁCHŮV ŠPEJCHAR

Bližší informace: www.vachuv-spejchar.cz

predstavenstvo-b

Informace, jednání představenstva

Info o členské základně
K  25. 2. 2021 je zaregistrováno 178 členů OHK, z toho 71 FO a 107 PO.

Nový člen od 1. 1. 2020:

 • FTR TRANS EFECT s.r.o. – kamionová doprava, stavební práce, úklidové práce, zemědělské práce
 • Šárka Nosákovcová - www.sarkanosakovcova.cz - natáčení videoreportáží, klipů, svateb, plesů a sportovních událostí
 • Miluše Černochová - tvorba a design webových stránek
 • ABCOPY s.r.o. - www.abcopy.cz - MO-papírnické zboží, prodej a servis kopírovacího zařízení
 • ITC - Jan Žižkawww.itc.cz -překlady a tlumočení
 • RO DELIKATESY s.r.o. - www.bistroslunna.cz - provoz restaurace BISTRO SLUNNÁ, rozvoz poledního menu, výroba sladkostí bez bílého rafinovaného cukru, prodejna zdravé výživy, pořádání společenských akcí
 • Zdeněk Havrančík - elektroinstalace

Nový člen od 18. 2. 2020:

 • EFEKTPOPTRANS s.r.o. - nákladní přeprava nad 3,5 t
 • EFEKTPOPPLAST s.r.o. - výroba plastových výrobků
 • RAKETA-Trans s.r.o. - silniční motorová doprava nad 3,5 t
 • FEDURSTAV s.r.o. - nákladní přeprava nad 3,5 t
 • 3VIN s.r.o. - www.3vin.cz - ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Nový člen od 1. 1. 2021:

 • MEXTA, spol. s r.o.- www.mexta.cz - parkovací systémy pro kola - vývoj, nákup a prodej produktů určených pro rozvoj mobility a infrastruktury v oblasti cyklo-dopravy

Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 17. května 2021 zpracovala: Petra Kuchařová, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, https://www.ohkpb.cz