STIPENDIUM V ALL STARS SCHOOL

Poskytnutí stipendia v All Stars School je určené pro děti základní školy 1.-6. ročník.

Bližší informace: leták

ALL STARS SCHOOL

tel.: 723 800 123
info@allstarsschool.cz
www.allstarsschool.cz

Podnikatelské setkání v prostorách školy All Stars School 22.6.2022 se zvýhodněnou nabídkou pro zaměstnance podnikatelů začleněných v příbramské hospodářské komoře

Po mém nedávném seznámení se sympatickou zřizovatelkou a ředitelkou soukromé mateřské a základní školy paní Ing. Vladislavou Godfroy jsme společně pozvaly podnikatelskou veřejnost na prohlídku školy a seznámení se s vizí této první soukromé školy s britským programem v Příbrami.

Ing. Vladislava Godfroy,  která v loňském roce obdivuhodně zrekonstruovala a od září 2021 otevřela v bývalých prostorách Q klubu svoji soukromou MŠ a ZŠ mě velice zaujala svým obrovským nadšením a elánem, který tomuto vysněnému projektu věnuje.

Setkání dne 22. června 2022 bylo spojeno s konáním schůze představenstva Okresní hospodářské komory v Příbrami a velice si vážíme i účasti pana starosty Mgr. Jana Konvalinky na našem jednání.

Paní inženýrka přivítala přítomné hosty, na zahájení nám pustila krátkou videoprezentaci o programu a provozu školy, představila nám dvě anglicky rodilé mluvčí, které vyučují zmíněný britský program pro malé žáčky a ochotně nás provedla zrekonstruovanými prostorami školy. Škola má maximální kapacitu 97 žáků, z toho pro základní školu je kapacita 40 míst a pro mateřinku 57 míst.

Prostředí školy je velice příjemné a vládne zde duch klidu a inspirace.

Při prohlídce samotné i po ní padala celá řada dotazů, na které paní ředitelka ochotně odpovídala.

Po prohlídce došlo na jednání představenstva OHK Příbram, na kterém byla All Stars School s.r.o. přijata mezi členy OHK Příbram.

Paní ředitelka si dovoluje pro zaměstnance podnikatelů v příbramské OHK nabídnout stipendium.

V Příbrami dne 27.6.2022

Irena Karpíšková
ředitelka OHK Příbram