„Konec dobrých časů? … aneb nejisté vyhlídky evropské ekonomiky“

„Konec dobrých časů? … aneb nejisté vyhlídky evropské ekonomiky“ bylo tématem letošní, již páté přednášky makroekonoma ČSOB Ing. Petra Dufka.

Ač avizované téma zní velmi znepokojivě, dle makroanalytika ČSOB Ing. Petra Dufka se nemusíme obávat dramatických změn.

Ekonomickou přednášku pravidelně pořádá Okresní hospodářská komora v Příbrami společně s příbramskou pobočkou ČSOB, a.s. . a zájem podnikatelů je značný.

Ing. Dufek shrnul na přednášce dne 1. října 2019  na základě ekonomických ukazatelů  přehledně světovou, evropskou i tuzemskou ekonomiku. Zmínil předlužení evropských států, kdy se tiskne 20 miliard Eur měsíčně a do oběhu se tak dostalo 0,5 bilionu nových Eur. Německo zažívá propad zvláště v automobilovém průmyslu a v ČR se to projevuje  zpomalením růstu, neboť většina české ekonomiky je navázána  na automobilový  průmysl.

Naopak solidní růst vykazují  jižní státy  Evropy jako Španělsko, Francie.

Evropě vládne dluhový příběh a příběh strachu s Brexitu.

Česká republika roste ve znamení spotřeby a investic, ale největší bolestí českých firem je trvající nedostatek zaměstnanců a překotný růst mezd.

Závěrem zaznělo z úst Ing. Dufka pozitivní shrnutí: “Česká ekonomika je dost stabilní na to, aby vydržela evropské záchvěvy“.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

V Příbrami dne 2.10.2019

Fotografie: