Předvánoční kavárna (nejen) pro ženy 3. 12. 2019

Šestý ročník předvánočního setkání podnikatelek a přátel Okresní hospodářské komory v Příbrami se konalo tradičně v kavárně restaurace Uran.
Vážíme si spolupráce se středními školami v regionu a na tomto setkání úzce spolupracujeme s Integrovanou střední školou HPOS v Příbrami, v jejíž učňovském středisku se celá akce odehrává. Chtěla bych poděkovat za vstřícnost celému kolektivu školy, počínaje paní ředitelkou Ing. Marcelou Hodkovou, mistry odborného výcviku a konče studenty, kteří se vzorně starali o naše hosty.
Prvotním cílem „kavárny“ jsou prezentace a zviditelnění členů komory. Tento původní záměr však přináší druhotný efekt, kterým jsou lidská a přátelská setkávání lidí naladěných na stejnou vlnu a to můžeme být pyšní.
Program začíná tradičně módní přehlídkou, kterou jsme již podruhé připravili se studentkami  Střední zdravotnické školy v |Příbrami pod vedením paní profesorky Bc. Evy Karasové. Zde patří opět velké poděkování paní profesorce i děvčatům. Modelky představily sportovní oblečení zn. LITEX paní Ing. Věry Furchové a elegantní módu firmy SIVA s.r.o. paní Ivanky Vltavské.
Ač se nad „kavárnou“ snášela mračna ve formě četných viróz a nachlazení a účastníků bylo o něco méně než v předchozích letech, dle reakcí účastníků mohu zkonstatovat, že akce byla velmi příjemná.
Všem přeji jménem organizátorů příjemný adventní čas, nádherné Vánoce a do roku 2020 zdraví a dobrou mysl.
V Příbrami dne 4.12.2019 Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram