RUMPOLD-P, s.r.o. – člen skupiny Saubermacher

Adresa: Čs. Armády 29, 261 01 Příbram IV
Telefon: 318 633 054
Mobil: 602 235 939
E-mail: pribram@rumpold.cz
www.pribram.rumpold.cz

Člen OHK: Ano

 

Nakládání s odpady – zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství na klíč pro právnické i fyzické osoby

Poradenství – podniková ekologie – agenda odpadového hospodářství pro obce i právnické subjekty, vedení evidence, certifikované vzorkování odpadů

Autodoprava – zajištění odvozu všech druhů odpadů, stavebních sutí, písku

 

Popis