EUROTRANSLATION s.r.o.

Adresa: Nám. T. G. M. 1, 261 01 Příbram I
Telefon: 318 630 912
Mobil: 777 888 111, 602 777 888
E-mail: info@eurotranslation.cz

Člen OHK: Ano

 

Obchodní, zprostředkovatelské služby – překlady, tlumočení, korektury, všechny evropské jazyky, čínština, japonština, korejština, arabština

Překladatelské a tlumočnické služby – překlady, tlumočení, korektury, všechny evropské jazyky, čínština, japonština, korejština, arabština

Infocentra – překlady, tlumočení, korektury, všechny evropské jazyky, čínština, japonština, korejština, arabština

 

Popis