AUROS PB s.r.o.

Adresa: Nám. T. G. Masaryka 2, 261 01 Příbram I
Telefon: 318 633 241
E-mail: auros@auros.cz
www.auros.cz

Člen OHK: Ano

 

Podnikatelské poradenství – manažerské poradenství, management rizik, procesní management, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, integrace, školení, audity

Certifikace systému kvality – manažerské poradenství, management rizik, procesní management, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, integrace, školení, audity

Poradenství – podniková ekologie – poradenství v oblasti podnikové ekologie, zajištění plnění právních požadavků, legislativní servis

Energetika – poradenství pro snižování energetické náročnosti provozů, energetické audity, analýzy, studie a konzultace, školení

 

Popis