SOU SEDLČANY, Petra Bezruče 364

Adresa: Petra Bezruče 364, 264 80 Sedlčany
Telefon: 318 822 707
E-mail: info@sousedlcany.cz
http://www.sousedlcany.cz

Člen OHK: Ano

 

Školy a odborná učiliště – učební obory zemědělské, lesnické, potravinářské, strojírenské a službové; dvouleté denní a tříleté dálkové nástavbové maturitní studium

 

Popis