FRAŇKOVÁ KATEŘINA, ING.

Místo podnikání: Příbram
Mobil: 608 169 206
E-mail: kfrankova@gmail.com
www.nemcinapreklady.cz

 

Překladatelské a tlumočnické služby – tlumočení a překlady v němčině včetně soudního ověření, elektronické ověřené překlady

 

Popis