ITC – Ing. Jan Žižka – překlady a tlumočení

Adresa: Mezírka 1, kanceláře 109, 602 00 Brno-střed
Telefon: 542 211 100
Mobil: 603 763 196, 736 731 616
E-mail: itc@itc.cz
www.itc.cz

Člen OHK: Ano

 

Překladatelské a tlumočnické služby:
– soudní, tak odborné překlady a tlumočení ​všech evropských jazyků a také japonštiny, čínštiny, arabštiny, korejštiny a  hebrejštiny,
– u soudních překladů zajistíme i notářské ověření,
– zajišťujeme všechny typy tlumočení (kabinové, simultánní, doprovodné, konsekutivní i soudní) a současně disponujeme technickým vybavením (včetně obsluhy) nutným pro konání konferencí.

Popis