TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAMI

Adresa: U kasáren 6, 261 01 Příbram IV
Telefon: dispečink: 777 705 600 
E-mail: info@ts-pb.cz
www.ts-pb.cz

 

 

Kategorie: Štítek:

Popis