ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – Mgr. Petr Havrlík

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 153,  261 01 Příbram I
Telefon:  720 106 203
E-mail: info@akhavrlik.cz
http://akhavrlik.cz/

 Člen OHK: Ano

 

Advokáti – právní služby v mnoha oblastech práva a generální praxe jednotlivcům i právnickým osobám v ČR i v zahraničí

přinášíme komplexní řešení založené na odborném, profesionálním a osobním přístupu

 

Popis