ROZHODČÍ SOUD PŘI HK ČR A AK ČR

Adresa: Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 333 340
Fax: 222 333 341
E-mail: praha@soud.cz
www.soud.cz

 

Rozhodčí řízení –výhody: jednoinstančnost, rychlost, neformálnost, snadná vykonatelnost rozhodčích nálezů i v zahraničí a rozumné náklady…

Soudy – výhody: jednoinstančnost, rychlost, neformálnost, snadná vykonatelnost rozhodčích nálezů i v zahraničí a rozumné náklady…

 

Popis