ŠINDLER, DŮLNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

Adresa: Brodská 23, 261 01 Příbram
Telefon: 318 632 479
Mobil: 602 390 330
E-mail: sindler@sindler-dss.cz
www.sindler-dss.cz

 

Vodohospodářské stavbyvýstavba a rekonstrukci vodních nádrží a rybníků, čištění koryt, svahování břehů, opevnění a úpravy břehů, včetně regulačních objektů

Inženýrské sítě a kanalizacevýstavba inženýrských sítí zejména výstavba kanalizačních a vodovodních řadů a stavba čistíren odpadních vod

 

Popis