VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST DOBŘÍŠ spol. s r.o.

Adresa: Jiráskova 656, 263 01 Dobříš
Telefon: 318 521 108
E-mail: info@vhs-dobris.cz
www.vhs-dobris.cz

Člen OHK: Ano

 

Voda a její úprava – provádíme a zajišťujeme provozování vodovodů a kanalizací, výstavbu inženýrských sítí včetně zemních prací

Inženýrské sítě a kanalizace – provádíme a zajišťujeme provozování vodovodů a kanalizací, výstavbu inženýrských sítí včetně zemních prací

Zemní práce – provádíme a zajišťujeme provozování vodovodů a kanalizací, výstavbu inženýrských sítí včetně zemních prací

 

Popis