ČESKOMORAVSKÝ BETON, a.s. – provoz Příbram

Adresa: K Podlesí 598, 261 01 Příbram VI-Březové Hory
Telefon: 318 629 642
E-mail: pribram@cmbeton.cz
www.transportbeton.cz

Člen OHK: Ano

 

Popis