STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE ORLÍČEK PŘEDNÍ CHLUM, o.p.s.

Adresa: Přední Chlum 23, 262 56 Milešov
Mobil: 702 062 681
E-mail: orlicekprednichlum@seznam.cz
www.orlicekprednichlum.cz

 

Dětské domovy – ambulantní a internátní středisko výchovné péče, č. účtu: 255 290 089/0300

Sociální služby – ambulantní a internátní středisko výchovné péče, č. účtu: 255 290 089/0300

 

Popis