ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST ZALUŽANY, a.s.

Adresa: 262 84 Zalužany 97
Telefon: 318 695 211
E-mail: zszaluzany@zszaluzany.cz

 

Zemědělská výroba a družstva – chov a prodej prasat, chov skotu

 

Popis