„Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení v r. 2023“

pozvánka


Termín a místo konání: 
20. ledna  2023, 9:00 – 13:30 hod. (8:50 hod. prezence)
Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III

Účastnický poplatek:
900,– + 21% DPH        (člen OHK Příbram)
1300,– + 21% DPH      (nečlen OHK Příbram)

V nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení byla v roce 2022 přijata řada změn, z nichž některé nabyly účinnosti v roce 2022, další nastanou k 1. lednu nebo v průběhu roku 2023 a řada dalších se v současné době připravuje. Účelem semináře je vysvětlit již schválené změny s upozorněním na jejich problematická místa a na již přijaté výklady a podat informace o těch připravovaných či navrhovaných změnách právní úpravy, které budou již  v  pokročilé fázi legislativního procesu.

Program:

 • Změny v otcovské, v ošetřovném a v dlouhodobém ošetřovném
 • Výše penále pojistného na sociální zabezpečení
 • Povinnost zaměstnavatele podávat hlášení údajů pro úřad práce
 • Druhé milostivé léto v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení
 • Změny v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2023
 • Slevy na pojistném u zkrácených úvazků od 1. 2. 2023
 • Zvýšení pojistného placeného zaměstnavatelem u pracovníků náročných profesí
 • Elektronizace karantény
 • Další navrhované změny v oblasti nemoc. pojištění a pojistného na sociální zabezpečení
 • Výklad dalších aktuálních otázek v nemoc. pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení
 • Diskuse, různé

Upozornění: Vzhledem k rychlosti probíhajících změn může být obsah vystoupení pozměněn podle aktuálního vývoje právní úpravy.

 Prezentující: JUDr. František Vlasák, odborný referent MPSV, přednášející je dlouhodobým zkušeným lektorem v této oblasti, přímo se podílí na tvorbě uvedených předpisů

  Přihláška na akci

  Pomocí elektronické přihlášky se můžete přihlásit na pořádanou akci. Přihláška je závazná, pro dotazy nás prosím kontaktujte e-mailem na ohkpb@ohkpb.cz, nebo telefonicky na číslo 724 613 953, či na pevnou linku 318 627 784.

  Firma

  Člen OHK v Příbrami anone

  Adresa

  DIČ

  Účastník

  Pozice

  Telefon

  Mobil

  Email

  Web

  Datum

  20 Led 2023

  Čas

  9:00 - 13:30

  Místo konání

  budova České spořitelny
  budova České spořitelny, Náměstí Arnošta z Pardubic 166, 261 10 Příbram

  Organizátor

  OHK Příbram

  Komentáře nejsou povoleny.