„Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení v r. 2024“

pozvánka


Termín a místo konání: 
22. ledna  2024, 9:00 – 14:00 hod. (8:50 hod. prezence)
Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III

Účastnický poplatek:
1050,– + 21% DPH        (člen OHK Příbram)

1450,– + 21% DPH        (nečlen OHK Příbram)

V systémech nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení dochází v současné době k řadě velkých změn a další, neméně významné se připravují.

Již v průběhu roku 2023 došlo k úpravě důchodových nároků zdravotnických záchranářů a ke zvýšení pojistného na sociální zabezpečení placeného jejich zaměstnavateli, k zavedení slev na pojistném za zaměstnance se zkrácenými úvazky, k vyhlášení tzv. milostivého léta a k řadě dalších změn. Změny, které nastanou od 1. 1. 2024 a v průběhu roku 2024 budou stejně významné, ne-li významnější.

Účelem semináře je vysvětlit již schválené změny s upozorněním na jejich problematická místa a na již přijaté výklady a podat stručné informace o dalších připravovaných či navrhovaných změnách právní úpravy.

Program:
Stručně o změnách v roce 2023

 • Zvýšení sazby pojistného za zdravotnické záchranáře
 • Slevy na pojistném za pracovníky se zkrácenými úvazky; nové změny v právní úpravě těchto slev.
 • „Milostivé léto“ v pojistném na sociální zabezpečení
 • Další změny v roce 2023

„Nová čísla“ v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2024

 • Rozhodný příjem a účast na nemocenském pojištění v obecném zaměstnání a v zaměstnání malého rozsahu.
 • Redukční hranice pro výpočet dávek a náhrady mzdy při pracovní neschopnosti či karanténě.
 • Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného
 • Nová čísla pro účast na pojištění a pro pojistné na důchodové a na nemocenské pojištění OSVČ

Změny v dávkách nemocenského pojištění

 • Peněžitá pomoc v mateřství
 • Ošetřovné

Placení pojistného na nemocenské pojištění zaměstnancem

 • (Staro)Nová povinnost zaměstnance
 • Výše a způsob placení pojistného

Dohody o provedení práce

 • Podmínky účasti na nemocenském pojištění
 • Placení pojistného na sociální zabezpečení
 • Postup zaměstnavatele a zaměstnance

Reorganizace správy sociálního zabezpečení

 • Územní správy sociálního zabezpečení
 • Institut posuzování zdravotního stavu

Další aktuální otázky v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení

Diskuse, různé
Vzhledem k rychlosti probíhajících změn může být obsah pozměněn dle aktuálního vývoje právní úpravy.

 Prezentující: JUDr. František Vlasák, zkušený lektor s dlouholetou praxí 

  Přihláška na akci

  Pomocí elektronické přihlášky se můžete přihlásit na pořádanou akci. Přihláška je závazná, pro dotazy nás prosím kontaktujte e-mailem na ohkpb@ohkpb.cz, nebo telefonicky na číslo 724 613 953, či na pevnou linku 318 627 784.

  Firma

  Člen OHK v Příbramianone

  Adresa

  DIČ

  Účastník

  Pozice

  Telefon

  Mobil

  Email

  Web

  Datum

  22 Led 2024
  Expired!

  Čas

  9:00 - 14:00

  Místo konání

  budova České spořitelny
  budova České spořitelny, Náměstí Arnošta z Pardubic 166, 261 10 Příbram

  Organizátor

  OHK Příbram

  Komentáře nejsou povoleny.