Burza pracovních příležitostí 2024 na SPŠ Příbram

V pátek 12. dubna 2024 proběhl druhý ročník „Burzy pracovních příležitostí“ na Střední průmyslové škole v Příbrami ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Příbrami.

O tuto akci byl ze strany firem ještě větší zájem než v loňském ročníku, přihlásilo se cca 20 firem s nabídkou pracovních příležitostí zvláště v oblasti strojírenství, technicky zaměřených profesí a pozemního stavitelství. Řada firem  spolupracuje se SPŠ v Příbrami dlouhodobě  nebo personalisté dostali informaci o burze prostřednictvím Okresní hospodářské komory v Příbrami.

Akci zahájil ředitel SPŠ Příbram PaedDr. Tomáš Hlaváč společně s ředitelkou OHK Příbram Irenou Karpíškovou. Oba zdůraznili důležitost propojování firemního sektoru se školstvím a to zvláště v technických oborech, které právě firmám na pracovním trhu bolestně chybí.

Samozřejmě byli pozváni ti, kterých se situace aktuálně dotýká a to jsou studenti 4. ročníků SPŠ v Příbrami. Ač většina studentů po maturitě míří studovat na některou z vysokých škol, je důležité, aby získali přehled o nabídce zajímavých profesí v blízkém regionu.  Firmy jsou připraveny přijmout zaměstnance  okamžitě a zformovat si je dle svých požadavků. Na místě proběhla živá diskuse zástupců firem se studenty.

Z mého pohledu je  důležité i setkání mezi firmami navzájem, kdy zvláště personalisté si mohou vyměnit řadu zkušeností a kontaktů navzájem.

Všichni věříme, že v příštím roce se tato akce stane již tradicí.

V Příbrami dne 12.4.2024

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram