Projekt na vzdělávání zaměstnanců firem či OSVČ

Okresní hospodářská komora v Příbrami obdržela nabídku Krajské hospodářské komory Střední Čechy, která získala finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců firem či OSVČ v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců a OSVČ prostřednictvím KHK StČ“.

Dovolili jsme se na Vás obrátit s dotazem, zda-li byste neměli zájem o využití těchto prostředků na vzdělávání vašich zaměstnanců.
Vzdělávací kurzy (druh, obsah, čas, místo, apod.) budou nastaveny dle Vašich potřeb a požadavků a vzájemné dohody.
Na základě dohody bude možné refundovat i mzdové náklady zaměstnanců účastnících se vzdělávání.

Do projektu se mohou zapojit členové OHK v Příbrami.

V případě zájmu Vám zašleme základní informace a předběžný formulář.