Informace o provozu Okresní hospodářské komory v Příbrami

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice a z důvodu ochrany našich klientů i zaměstnanců aktualizujeme informace o provozu (v nouzovém stavu) na poskytované služby Okresní hospodářské komory v Příbrami následovně:

  • Provozu služeb Czech Pointu :
  • Pro podnikatele a stálé klienty poskytujeme služby Czech Pointu v celém rozsahu v níže uvedených úředních hodinách
  • Certifikační agenda pro exportéry – Certificate of Origin a Karnet ATA
  • Pro exportéry ověřujeme dokumenty v celém rozsahu v níže uvedených úředních hodinách nebo dle telefonické domluvy v případě nutnosti
  • Prosíme klienty o řádné vyplnění dokumentů včetně všech podpisů a razítek  včetně podacího lístku

Úřední hodiny:                             

Pondělí:  8:00 – 13:00 hodin
Středa:   8:00 – 13:00 hodin

                                                                                  

Kontaktní telefony:

773 588 106, 724 613 953, 603 866 178