MODERNIZACE DOPRAVNÍHO TERMINÁLU AN PŘÍBRAM

Předmětem partnerství je podpora, propagace a realizace projektu „MODERNIZACE DOPRAVNÍHO TERMINÁLU AN PŘÍBRAM“ (dále jen jako projekt). Cílem projektu je vybudování moderního dopravního terminálu představujícího hlavní dopravní uzel městské, příměstské a dálkové veřejné dopravy v Příbrami.

„INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM PRO ZÓNU BŘEZOHORSKÉHO  SÍDLIŠTĚ“

Předmětem partnerství je podpora, propagace a realizace projektu „INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM PRO ZÓNU BŘEZOHORSKÉHO SÍDLIŠTĚ“ (dále jen IPRM).

Cílem IPRM je v souladu s programovým dokumentem IOP zvýšení kvality života a životního prostředí pro obyvatele problémových sídlišť ve velkých městech nad
20 000 obyvatel prostřednictvím revitalizace prostředí těchto sídlišť a regenerace bytových domů v sídlištích, včetně úspor energie.

Předmětem IPRM je komplexní regenerace bytového fondu a revitalizace veřejných prostranství v zóně Březohorského sídliště dle specifikace zmíněné zóny. Tato zóna vykazuje nízkou míru hospodářské aktivity (kritérium dle čl. 47 Nařízení ES 1828/2006).

Partnerem projektu je reprezentant podnikatelské sféry v regionu – Okresní hospodářská komora v Příbrami, která mj. zastupuje firmy působící na Příbramsku v odborných komisích při Hospodářské komoře ČR a průběžně monitoruje hospodářské aktivity na území Příbramska.