REKONSTRUKCE A REVITALIZACE NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA V PŘÍBRAMI (OBJEKTY 110a, 112a)

Předmětem partnerství je zejména podpora, propagace a prezentace projektu a jeho realizace.

Projekt řeší rekonstrukci a revitalizaci části náměstí T. G. Masaryka v Příbrami. Jedná se o rekonstrukci povrchu stávajícího chodníku podél severní strany náměstí, přilehlé vozovky a povrchu náměstí, který je v současné době využíván k parkování. Povrchy zmíněných ploch jsou v současné době v technicky nevyhovujícím a dlouhodobě neudržitelném stavu. Aktivity projektu povedou ke zkvalitnění života místních obyvatel i návštěvníků města z širokého okolí, dojde ke zatraktivnění města pro investory a v neposlední řadě bude zlepšena dostupnost veřejných služeb.

Cílem projektu je rekonstrukce a revitalizace uvedených stavebních objektů, na tuto etapu bude navazovat celková rekonstrukce náměstí. Cílem těchto aktivit je především zklidnění dopravy v této části města, zvýšení bezpečnosti pěších, zlepšení dostupnosti tohoto místa pro handicapované osoby a tím samozřejmě zkvalitnění života obyvatel v Příbrami.
Tisková zpráva