Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami

Město Příbram ukončilo na konci března 2014 realizaci projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami“. Na tento projekt město získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Informace o projektu:

Předmětem projektu byla rekonstrukce 10 úseků místních komunikací na území města Příbram. Na základě vyhodnocení stavu povrchu daných komunikací byly k rekonstrukci vytipovány nejvíce poškozené úseky, jednalo se o tyto ulice:

Prof. Pobudy

část ul. Žežická

K. Kryla

část ul. Seifertova

část ul. Politických vězňů

část ul. E. Beneše

část ul. Osvobození

část ul. Čs. armády

ul. U nádraží

ul. Gen. Tesaříka

Celková cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla cca 22,2 mil. Kč, zakázku zrealizovala na základě výběrového řízení firma Strabag a.s. Skutečná dotace byla vyplacena ve výši 72,5% celkových způsobilých výdajů, což je cca 15 mil. Kč.

Okresní hospodářská komora v Příbrami je partnerem města v rámci tohoto projektu.

Tisková zpráva