Rekonstrukce objektu – zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera 261

V dubnu r. 2014 byla zahájena realizace projektu ,,Rekonstrukce objektu – zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Theurera“, na který byla městu Příbram přidělena dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Dotace byla schválena ve výší 8,9 mil. Kč., vzhledem k nižší vysoutěžené ceně zakázky, bude skutečná výše cca 5,8 mil. Kč.

Předmětem tohoto projektu je přeměna v současné době nevyužívaného objektu na mateřskou školu pro 36 dětí. Součástí realizace je rekonstrukce objektu, jeho vybavení nábytkem, pomůckami pro výuku a základním technickým vybavením pro provoz školy. Přilehlá neudržovaná školní zahrada bude revitalizována a doplněna novými herními prvky.

Rekonstrukce budovy by měla být ukončena v září 2014

Okresní hospodářská komora v Příbrami je partnerem města v rámci tohoto projektu.