Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 2. etapa

Datum zahájení realizace: 06/2014

Předpokládané datum ukončení realizace: 11/2014

Původní rozpočet projektu, předložený v žádosti o dotaci, byl cca 48 mil. Kč, dotace byl schválena ve výši 20 mil. Kč. Po provedení výběrového řízení je celkový rozpočet a dotace následující:

Celkový rozpočet projektu: cca 31,2 mil. Kč

Dotace poskytnutá ROP Střední Čechy: cca 18,6 mil. Kč

Spolufinancování městem Příbram: cca 12,6 mil. Kč

Okresní hospodářská komora v Příbrami je partnerem města v rámci tohoto projektu.

Tisková zpráva: zde