Cyklostezka Hořejší Obora – Flusárna

PŘEDKLADATEL PROJEKTU:  MĚSTO PŘÍBRAM
PARTNER PROJEKTU:             OHK V PŘÍBRAMI

Město Příbram ukončilo na konci srpna 2014 realizaci projektu „Cyklostezka Hořejší Obora – Flusárna“. Na tento projekt město získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Předmětem projektu bylo vybudování 544,19 m cyklostezky a 173,41 m cyklotrasy v centru města Příbram – na spojnici mezi rezidenční částí a centrem města. Tato cyklostezka byla vybudována s cílem zvýšit počet obyvatel využívajících cyklodopravu jako primární přepravu po městě a navázat na již vybudované úseky (zejména v oblasti Hořejší Obora) tak, aby cyklodopravou byl přístupný železniční a autobusový uzel (nádraží ČD a autobusový terminál). Do projektu byli zapojeni dlouhodobí partneři města s cílem podpořit využití cyklostezky a zvýšit dopad projektu na každodenní cyklodopravu po městě.

Celková cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla cca 5 mil. Kč, zakázku zrealizovala na základě výběrového řízení firma Invessales, s.r.o.

Skutečná výše dotace byla vyplacena ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů, což je cca 1,7 mil. Kč.

Tisková zpráva: zde