Pracovní setkání zástupců firem a kariérových poradců základních škol

Pracovní setkání zástupců firem a kariérových poradců základních škol uspořádala Okresní hospodářská komora v Příbrami ve spolupráci s vedením  města Příbram dne 14. února 2024 na příbramské radnici.

Tomuto setkání předcházela výzva OHK Příbram firmám v regionu k možnosti exkurzí žáků 8. a 9. tříd základních škol. Zájem ze strany zvláště velkých zaměstnavatelů byl značný, a proto jsme se rozhodli uspořádat setkání zástupců firem a kariérových poradců, kteří působí na základních školách. Cílem tohoto setkání je podpořit zájem žáků ZŠ o studium technických oborů a jejich následnou možnost uplatnění v podnikatelském sektoru v regionu.

Tuto aktivitu ocenili jak zaměstnavatelé, tak školy. Obě strany se shodly, že je důležité, aby žáci mohli vidět dnešní moderní technologické provozy a udělat si  představu o práci ve výrobní sféře.

V Příbrami dne 15.2.2024

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram