„Provádění INTRASTATU od 1. 1. 2024“

Termín a místo konání:  15. ledna  2024, 9:00 – 14:00 hod. (8:50 hod. prezence)
   Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III

Prezentující: Ing. Jan Bílý – odborný rada v oddělení datové podpory statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu
Mgr. Veronika Trakalová – metodička Intrastatu v oddělení datové podpory zahraničního obchodu Českého statistického úřadu