Tisková zpráva z volebního shromáždění delegátů OHK Příbram

25.dubna 2024 se v salonku Restaurace Na Hradbách v Příbrami konalo volební shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Příbrami.

Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Příbrami se koná jedenkrát ročně.

Aktuální stav členské základny je 151 členů. Na letošní shromáždění se dostavilo třicet hlasujících delegátů, takže bylo vyhlášeno náhradní shromáždění delegátů.

Na programu shromáždění bylo schválení plánu práce pro rok 2024, schválení hospodářského výsledku za rok 2023 a schválení rozpočtu pro rok 2024. Shromáždění delegátů dále vzalo na vědomí zprávu o činnosti za rok 2023 a zprávu dozorčí rady za uplynulý rok.

Volební období pro statutární orgány hospodářské komory je tříleté a letošní rok byl rokem volebním pro období let 2024 – 2027. Shromáždění delegátů volí předsedu, tři místopředsedy, sedm členů představenstva a tři členy dozorčí rady. Složení kandidátů do statutárního orgánu zůstalo v nezměněné podobě jako v předchozím období.

Do funkce předsedy byl tajnou volbou již počtvrté zvolen Ing. Leopold Roule, jednatel firmy Halex Schauenberg ocelové konstrukce, s.r.o. Dále se volili tajnou volbou tři místopředsedové a to PaedDr. Tomáš Hlaváč, pan Jan Ježek a Ing. Vladimír Kovalčík. Aklamací se volilo zbývajících sedm členů představenstva, kterými jsou: Ing. Bořek Bierhanzl, Ing. Karel Oliva Ph.D., Ing. Bohumil Maxa, Ing. Ján Pajtai, Mgr. Jiří Paul, pan Miroslav Podzimek a pan Radek Vystyd.

Do dozorčí rady byli zvoleni Ing. Petr Bohuslav, JUDr. Lubomír Kroupa, MBA a pan Michal Gerčák.  Dozorčí rada se následně sešla, aby zvolila svého předsedu, kterým se stal JUDr. Lubomír Kroupa, MBA.

Shromáždění delegátů ještě volilo delegáty na celorepublikové sněmy HK ČR na období 2024 – 2027, kterými jsou Ing. Leopold Roule a Ing. Vladimír Kovalčík a současně náhradníky na sněmy Ing. Petra Bohuslava a Miroslava Podzimka.

Přítomno bylo i několik hostů, jejichž účasti si velice vážíme. Za město Příbram přišli oba místostarostové pan Bc. Vladimír Karpíšek a Miroslav Peterka, za kancelář Agrární komory v Příbrami Bc. Petra Novotná a za Krajskou pobočku ÚP v Příbrami Mgr. Libor Bartůněk. Všichni pozdravili delegáty, popřáli hodně úspěchů nově zvoleným statutárním zástupcům a informovali o aktuálním dění ve svých institucích.

Průběh shromáždění delegátů byl hladký a nesl se v příjemné atmosféře. Děkujeme všem hostům a delegátům za účast.

V Příbrami dne 25.4.2024

 Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram