Tisková zpráva z volebního shromáždění delegátů OHK Příbram

22.června 2021 se v salonku Restaurace Na Hradbách v Příbrami konalo volební shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Příbrami.

Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Příbrami se koná jednou ročně.  Jednou za tři roky je shromáždění delegátů volební a tak tomu bylo právě v letošním roce. Shromáždění se mělo konat již v dubnu, ale z důvodu covidových opatření to nebylo možné, proto jsme jej odložili až na konec června.

Aktuální stav členské základny je 174 členů. Na letošní shromáždění se dostavilo třicet jedna členů.

Na programu shromáždění bylo schválení plánu práce pro rok 2021, schválení hospodářského výsledku za rok 2020 a schválení rozpočtu pro rok 2021. Shromáždění delegátů dále vzalo na vědomí zprávu o činnosti za rok 2020 a zprávu dozorčí rady za uplynulý rok.

Volební období pro statutární orgány hospodářské komory je tříleté a letošní rok byl rokem volebním pro období let 2021-2024. Shromáždění delegátů volí předsedu, tři místopředsedy, sedm členů představenstva a tři členy dozorčí rady. Složení kandidátů do statutárního orgánu zůstalo v nezměněné podobě.

Do funkce předsedy  byl tajnou volbou již potřetí zvolen Ing. Leopold Roule, jednatel firmy Halex Schauenberg ocelové konstrukce, s.r.o. Dále se volili aklamací tři místopředsedové a to PaedDr. Tomáš Hlaváč, pan Jan Ježek a Ing. Vladimír Kovalčík. Volilo se i zbývajících sedm členů představenstva, kterými jsou: Ing. Bořek Bierhanzl, Ing. Karel Oliva, Ing. Bohumil Maxa,  Ing. Ján Pajtai, Mgr. Jiří Paul, pan Miroslav Podzimek  a pan Radek Vystyd.

Do dozorčí rady byli zvoleni  Ing. Petr Bohuslav, JUDr. Lubomír Kroupa, MBA a pan Michal Gerčák.  Dozorčí rada se následně sešla, aby zvolila svého předsedu, kterým se stal JUDr. Lubomír Kroupa, MBA.

Shromáždění delegátů ještě volilo delegáty a náhradníky na celorepublikový sněm HK ČR na léta 2021-2024.

Všichni věříme, že se život pomalu vrátí do starých kolejí a komora bude moci pořádat všechny akce, na které jsou naši členové zvyklí.

 

V Příbrami dne 23.6.2021 Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

 

 

 

Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele

Příbram I – Tyršova 106,  261 01, tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz