„Změny v provádění INTRASTATU od 1. 1. 2023“

pozvánka


Termín a místo konání:
  9. ledna  2023, 9:00 – 14:00 hod. (8:50 hod. prezence)
zasedací místnost České spořitelny, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram
           
Účastnický poplatek:
1050,– + 21% DPH         (člen OHK Příbram)
1450,– + 21% DPH         (nečlen OHK Příbram)

Na semináři budou uceleně a přehledně vyloženy ustanovení nařízení vlády č. 333/2021 Sb., které je účinné od 1. 1. 2022 a zavádí povinnost uvádět DIČ partnera a zemi původu ve směru vývozu. Zvláštní pozornost bude věnována také kódům povahy transakce a jejich použití. V neposlední řadě budou účastníci semináře obeznámeni s problematikou zjednodušujícího hlášení (vykazování), které za splnění určitých podmínek umožňuje výraznější zjednodušení podávání hlášení Intrastatu.

Seminář mohou využít všichni, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie, případně z nich dovážejí nebo do nich vyvážejí zboží z jiných důvodů a mají proto povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, nebo jim může tato povinnost následně vzniknout. Stejně tak je vhodný i pro ty, kteří takové obchodníky zastupují při zpracování výkazů pro Intrastat.

Cílem semináře je hlavně umožnit těm, kteří právě začínají provádět Intrastat nebo předpokládají, že s ním brzy začnou, získání všech potřebných informací a pramenů k nim o vykazování údajů do Intrastatu. Současně má ale i konzultační formou seznámit ty, kteří již výkazy pro Intrastat vyhotovují, se správným a jednotným výkladem zejména těch ustanovení aktuálních právních předpisů o Intrastatu, jejichž provádění v praxi činí zpravodajským jednotkám a jejich zástupcům největší potíže.

Program:

 • vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu
 • referenční období
 • zjednodušené hlášení
 • zboží sledované v Intrastatu
 • zboží nesledované v Intrastatu
 • způsoby předávání výkazů pro Intrastat celním orgánům
 • obsah a rozsah všech údajů vykazovaných do Intrastatu, s mimořádným zaměřením na fakturovanou hodnotu zboží, kódy povahy transakcí, třístranný obchod, kombinovanou nomenklaturu zboží, DIČ partnera a země původu ve směru vývozu
 • opravy a upřesňování údajů ve výkazech pro Intrastat
 • dobropisy
 • informace o kontrolách správného provádění Intrastatu,
 • požadované dokumentaci při těchto kontrolách a sankcích za zjištěné chyby
 • dotazy účastníků k provádění Intrastatu a odpovědi na ně

Prezentující: Ing. Jan Bílý – odborný rada v oddělení datové podpory statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu
Mgr. Veronika Trakalová – metodička Intrastatu v oddělení datové podpory zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

  Přihláška na akci

  Pomocí elektronické přihlášky se můžete přihlásit na pořádanou akci. Přihláška je závazná, pro dotazy nás prosím kontaktujte e-mailem na ohkpb@ohkpb.cz, nebo telefonicky na číslo 724 613 953, či na pevnou linku 318 627 784.

  Firma

  Člen OHK v Příbramianone

  Adresa

  DIČ

  Účastník

  Pozice

  Telefon

  Mobil

  Email

  Web

  Datum

  09 Led 2023
  Expired!

  Čas

  9:00 - 14:00

  Místo konání

  budova České spořitelny
  budova České spořitelny, Náměstí Arnošta z Pardubic 166, 261 10 Příbram

  Organizátor

  OHK Příbram

  Komentáře nejsou povoleny.