Závěrečná návštěva v Německu v rámci projektu Comenius Regio

Ve dnech 14.-18. června 2014 se vydala již popáté a naposledy česká skupina složená ze zástupců Města Příbram, Okresní hospodářské komory v Příbrami, Obchodní akademie a VOŠ a Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 do německého kraje Birkenfed v rámci projektu Comenius Regio.

Naši němečtí partneři pro nás připravili opět bohatý program, ale hlavním cílem výjezdu byly závěrečné konference jak projektu naší skupiny, tak skupiny z projektu Comenius Regio Trier-Praha.

V neděli jsme měli možnost navštívit skanzen původních staveb v Bad-Soberheimu a následně si projít naučnou stezku bosýma nohama, k čemuž někteří z nás našli odvahu.

V pondělí dopoledne jsme navštívili historický důl mědi ve Fischbachu a po obědě v historickém městečku Herrstein následovala závěrečná konference projektu, který je zaměřen na téma „Propojení systému vzdělávání a zaměstnávání – sociálně-ekonomická proměna jako učební obsah a šance na regionální integraci“.

Na pozvání zemského rady Dr. Matthiase Schneidera se konference konala v reprezentativních prostorách zámečku v Birkenfeldu, kde nás zemský rada přijal a konferenci zahájil.

Po zdravicích obou delegací jsme se mohli seznámit s představením a výsledky společného projektu jako jsou zrealizované webové stránky www.comregpb.eu a závěrečná brožura projektu se zpracovanými výstupy.

Z německé strany jsme vyslechli zajímavou přednášku pana Hanse Petera Brandta, který detailně připravil vzájemnou propojenost našich regionů Birkenfeld a Příbramska od geografie, těžby nerostných surovin, historie až po současnou situaci v oblasti zaměstnanosti.

Samozřejmě došlo i na rozhovory o perspektivách společné evropské spolupráce a dalších připravovaných projektech.

Na závěr konference nás pan zemský rada Schneider pozval na tradiční krajový pokrm.

Následující den se konala konference druhé skupiny na ADD v Trieru, kde byl představen produkt druhého projektu a to cyklotrasa Trier – Praha.

Jak jsem již uvedla, oba naše regiony mají mnoho společného počínaje geografií, historií těžby drahých kamenů v oblasti Idar-Oberstein a těžby rudy na Příbramsku i její následný útlum a problémy nezaměstnanosti po útlumu těžby. A v neposlední řadě jsou to i historická fakta a propojení dějin přes Jana Lucemburského a Karla IV.

Všichni účastníci projektu jsou spokojeni, že jsme projekt dotáhli po dvou letech práce ke zdárnému konci. Závěrečná konference na české straně se bude konat 25. června 2014 v přednáškovém sále příbramských Kovohutí.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram